FBiH će realizirati 122 projekta javnih investicija vrijednosti 15,4 milijuna KM

Vlada BiH je donijela Program javnih investicija (PJI) Federacije BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine. Program sadrži podatke o ukupno 122 projekta, od kojih 62 u provedbi, 53 kandidirana i sedam odobrenih.

Ukupna vrijednost svih projekata je 15.365,59 milijuna KM, od čega se 7.383,12 milijuna KM odnosi na kandidirane projekte; 6.608,50 milijuna KM na projekte čija je provedba u tijeku i 1.373,97 milijuna KM na odobrene projekte.

PJI sadrži podatke o projektima grupiranim po sektorima. Za svaki projekt su navedeni podnositelj prijedloga projekata, izvor i način financiranja u trogodišnjem razdoblju, kao i lokacija na kojoj se investicija realizira.

Od 6.608,50 milijuna KM, kolika je ukupna vrijednost projekata u implementaciji, u periodu 2021-2023. godina planirana su ulaganja u ukupnom iznosu od 2.882,04 milijuna KM, od čega u 2021. godini 1.321,57 milijuna KM. U 2022. je planirano ulaganje od 734,48 milijuna KM i u 2023. godini 825,99 milijuna KM.

Od ukupno planiranih 1.321,57 milijuna KM u 2021. godini, najviše sredstava je planirano iz ino kredita 861,33 milijuna KM.

Planirano domaće financiranje u ovom periodu (2021-2023.) iznosi 700 milijuna KM, od čega u 2021. godini 367,83 milijuna KM, i to iz proračunskih sredstava 108,12 milijuna KM i259,71 milijuna KM vlastitim financiranjem javnih kompanija.

Najviše ulaganja u 2021. godini planirano je u projekte iz sektora transporta (733,34 milijuna KM) i Proizvodnja i snabdijevanje energijom (458,96 milijuna KM).

Uz ovaj, danas se Vlada upoznala i s programima javnih investicija Zeničko-dobojskog, Unsko-sanskog i Sarajevskog kantona.

Program javnih investicija Federacije BiH 2021-2023. godina bit će objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva financija, priopćeno je iz Vlade FBiH.