FBiH: Odobreno povećanje veleprodajnih cijena prirodnog gasa za distributivna privredna društva

Vlada Federacije BiH donijela usaglasila je novu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.11.2021. godine, koja iznosi 599 KM/1.000 Sm3, odnosno 0,599 KM/Sm3. U ovu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

Privredno društvo Energoinvest d.d. Sarajevo Federalnom ministarstvu trgovine ranije je uputilo zahtjev za promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama u FBiH, a na što je mišljenje dalo i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Uz zahtjev je priložena i Odluka direktora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo o utvrđivanju prodajne cijene gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce). Energoinvest je u svojoj analizi, koja je sastavni dio zahtjeva, naveo kretanje prodajne cijene gasa na tržištu u posljednjih godinu dana.

Džindić: Pravimo dogovor da nema povećanja cijene plina za građane
Podsjetimo federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić izjavio je danas da je napravljena analiza ukupnog povećanja cijene plina od Gasproma prema snabdjevaču od nove godine do danas i taj iznos je oko 71,8 procenata.

“Došli smo u situaciju da ova zadnja dva mjeseca moramo zajedno napraviti dogovor kako se ne bi cijena prema građanima mijenjala odnosno da ispunimo ono naše obećanje. Zato smo razgovarali sa kantonalnim ministrom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša Enverom Hadžiahmetovićem, dvije kantonalne firme i dvije federalne firme. Napravili smo model kako da to uradimo da ne bi došlo do povećanja cijene do Nove godine. Za jednu i drugu odluku potrebne su saglasnosti vlada Federacije BiH i Kantona Sarajevo”, rekao je Džindić.
Današnja odluka vlade je dio navedenog dogovora.

“Pretpostavljam da će Vlada KS veoma brzo donijeti drugi paket odluka. Također, kompanije su zadužene da u roku od sedam dana naprave interne sporazume i dogovore, te postupe po njima uz saglasnost vlada FBiH i KS”, istakao je Džindić.

Predložio je da se nakon što se u roku od sedam dana provedu sve dogovorene aktivnosti, ponovo održi sastanak svih aktera da bi se analiziralo šta uraditi za prvi kvartal 2022. godine.

“Nadam se da ćemo naći model kako bi odgovorili svim ovim izazovima koji nas prate što se tiče plina”, poručio je Džindić.

Kantonalni ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša Enver Hadžiahmetović naveo da se zbog enormnog povećanja cijena plina i nemogućnosti da Energoinvest može to sam da podnese, došlo u situaciju u kojoj mora da se uključi i Vlada Federacije i Vlada Kantona Sarajevo.

“Mi smo na dispoziciji da učestvujemo u ovim aktivnostima, a Vlada će vjerovatno na narednoj sjednici donijeti odluku da ovo što smo se dogovarali u proteklih nekoliko mjeseci i realiziramo. Ono što je za nas još važnije jeste da u prva tri mjeseca grijne sezone amortizujemo ovu cijenu i da građani zaista imaju dobru cijenu. Nadamo se da ćemo u narednom periodu sjesti i razgovarati o modalitetu kako da prevaziđemo problem visokih cijena u prva tri mjeseca iduće godine”, rekao je Hadžiahmetović.

Unesite komentar