Federalni Štab CZ uspješan za vrijeme prirodne nesreće

Federalni štab Civilne zaštite (FŠCZ) danas je na redovnoj sjednici u Sarajevu usvojio Izvještaj o radu i djelovanjuza vrijeme proglašenja prirodne nesreće na području Federacije BiH od 4. do 29. februara 2012. godine, koji će biti proslijeđen Vladi FBiH na usvajanje.

Sve aktivnosti FŠCZ-a na otklanjanju posljedica prirodne nesreće provedene su u skladu s federalnim planom zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća koji je Vlada FBiH usvojila 2008. godine.

Zamjenik federalnog premijera i komandant FŠCZ-a Jerko Ivanković Lijanović ocijenio je na pres-konferenciji održanoj u pauzi sjednice da su u periodu proglašenja prirodne nesreće uspješno realizirane obaveze iz Federalnog plana zaštite i spašavanja.

Ocijenjeno je, istovremeno, da određeni kantoni i općine nisu odgovorile vlastitim zadacima na planu zaštite i spašavanja, te je u vezi s tim u Izvještaju konstatirano da je neophodno pristupiti određenim izmjenama zakona i podzakonskih akata iz ove oblasti.

“Usvojili smo zaključak kojim su zaduženi Federalna uprava Civilne zaštite (FUCZ) i Federalno ministarstvo finansija da izvrše uvid u stanje sredstava na računima svih općina i kantona”, kazao je Ivanković Lijanović, podsjećajući da FŠCZ u vezi s tim nije dobio izvještaje iz određenog broja općina i kantona, što upućuje na sumnju da je bilo nenamjenskog trošenja sredstava predviđenih za djelovanje u slučaju prirodne nepogode.

U Izvještaju o radu i djelovanju FŠCZ-a navodi se, među ostalim, da su poduzete operativne mjere za odbranu od poplava za ugrožena područja, uključujući i preventivno djelovanje na saniranju posljedica eventualnih klizišta.

U vezi s tim, zaduženi su i kantonalni i općinski štabovi civilne zaštite da provode operativne mjere u skladu s kantonalnim operativnim planovima odbrane od poplava.

Odgovarajući na novinarski upit u vezi sa spomenutim mjerama, direktor FUCZ-a i načelnik FŠCZ-a Alija Tihić je podsjetio da je opasnost od klizišta u najvećoj mjeri prisutna u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, te Bosanskopodrinjskom kantonu i nešto manje u Unsko-sanskom, a da su samo u Kantonu Sarajevo registrirana 263 klizišta.

Kazao je da je po preporuci FŠCZ-a utvrđena obaveza uvođenja takozvanog općinskog i kantonalnog katastra klizišta čije izvode treba dostaviti Zavodu za geologiju, uz obavezu svakodnevnog monitoringa klizišta i osiguranje prostora za evakuaciju stanovništva u slučaju neposredne opasnosti.

Tihić je odbacio spekulacije o nenamjenskom trošenju sredstava u FUCZ-u, uz napomenu da odluku o utrošku sredstava donosi FŠCZ i da nijedna KM nije nenamjenski usmjerena, te da je korektnost u tom pogledu potvrđena internom revizijom utroška sredstava koju je provelo Federalno ministarstvo finansija.

Prema stanju prikupljenih, utrošenih i raspoloživih sredstava zaštite i spašavanja za period 2004. – 2011. godine, na nivou FBiH prikupljeno je 23.542.723 KM, utrošeno 4.100.241, a stanje na računu s 31. decembrom 2011. iznosi 19.442.482 KM.

U Pregledu preliminarnih šteta, koji je sadržan u Izvještaju o radu i djelovanju FŠCZ-a, navodi se da ta šteta iznosi 66.521.066 KM, a prema nekim procjenama šteta od prirodne nesreće u FBiH mogla bi dostići i 100 miliona KM, što će biti moguće utvrditi nakon verifikacije stanja na terenu.

FŠCZ će, kako je najavljeno, u nastavku sjednice razmatrati Izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća za 2011. godinu.

(VisokoIN/Fena)