FINSKI ISTRAŽIVAČ: “Dvadeset i šest vulkanskih linija vodi ka Bosanskim piramidama”

Finski autor i istraživač mr.sc. Mika Virpiranta priprema knjigu za objavljivanje pod nazivom: “Prave linije od vulkana ka hramovima Sunca”. Koristeći naučnu metodologiju dokazao je da se 75 najznačajnijih građevinskih kompleksa starog svijeta nalazi na pravim linijama koje formiraju dva ili više vulkana.

U njegovoj studiji našle su mjesta piramide, megalitni krugovi i hramovi širom svijeta nakon što je analizirao lokacije dvije hiljada vulkana na Planeti. Osobito su interesantne lokacije koje se nalaze na linijama na kojima su tri ili više vulkana (“svete vulkanske linije”). Naravno, razlog za istraživanje vulkanskih linija je moćna podzemna energija vulkana koja se oličava u kretanjima lave, mineralima i metalima.

Zaključak njegovog istraživanja je da je postojala nepoznata razvijena drevna kultura koja je imala globalno poznavanje geografije Planete. Oni su locirali svoje “Sunčeve hramove”, kako ih magistar Virpiranta naziva, na mjestima gdje je najviše vulkanskih linija.

On, nadalje, tvrdi da su originalni hramovi Sunca (ili bogova) kroz historiju zamjenjivani hramovima Gromovnika ili anti-bogova.

Do drevnog kraljevstva Angkor Wat (UNESCO lokacija u Kambođi) vodi 15 vulkanskih linija. Prema Artemidinom hramu u Anadoliji 17 vulkanskih linija, prema Balbeku u Libanonu u kome se nalaze najmasivniji megalitni blokovi od 1400 tona čak 57 vulkanskih linija, 31 linija prema francuskom Karnaku, 29 linija prema libijskoj Kartagini, 26 linija prema gradu Maja Chitzen Itza u Meksiku, 18 linija prema najvećoj piramidi Meksika Coluli u državi Puebla, 29 linija prema egiaptskoj Sfingi, 17 vulkanskih linija prema novootkrivenoj indonezanskoj piramidi Gunung Padang na zapadu Jave, 21 linija prema turskoj lokaciji Gobekli Tepe, 30 linija prema Knososu na grčkoj Kreti, 16 linija prema Machu Pichu u Peruu, sedam linija prema platou Naska u Peruu, 21 linija prema grčkoj Olimpiji, 30 linija prema atenskom Partenonu, 10 vulkanskih linija prema kamenim glavama na Uskršnjem Otoku, 30 linija prema engleskom megalitskom krugu Stonehenge, 26 linija prema piramidama Puma Punku u Peruu, 22 linije prema Vatikanu, 33 linije prema Yonaguni monumentima kod obala Japana, osam linija prema kompleksu Veliki Zimbabve, te 18 vulkanskih linija prema hramu na brdu Zion u Jeruzalemu.

Prema piramidama u Visokom vodi 26 vulkanskih linija. Njihovi pravci se pominju u priloženom dokumentu. Čak 15 vulkanskih linija na svom pravcu ima tri ili četiri vulkana, a pravci se završavaju u Visokom. Ova naučna činjenica dodatni je argument prvo, važnosti lokacije na kojoj su podignute piramide u visočkoj dolini i, drugo, da je svrha svakako bila energetska što je potvrđeno nizom mjerenja.