da block

Fondacija “Visoki” Visoko raspisuje konkurs za literarne, likovne i foto radove

da block

Fondacija “Visoki” Visoko raspisuje konkurs za literarne, likovne i foto radove o temi:

Moj grad Visoko – kolijevka srednjovjekovne Bosne

Osnovni cilj teme je promocija Visokog kroz historiju i afirmaciju kulturno-historijskog nasljeđa visočkog kraja.

PROPOZICIJE

Pravo učešća na konkursu imaju učenici osnovnih škola na području općine Visoko.
Svaki rad treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime učenika i njegovog nastavnika, naziv škole, razred i kontakt telefon.
Takmičari su podijeljeni u dvije kategorije: učenici od I do IV razreda i učenici od V do IX razreda.
Literarni radovi se pišu na službenim jezicima naroda u BiH na oba pisma.
Likovni radovi podrazumijevaju sve likovne tehnike.
Prihvaćaju se crno-bijele i fotografije u boji svih stilova i procesa snimanja i obrade. Moguće je učestovati s najviše četiri (4) fotografije po temi.
Svi radovi koji najkasnije do 31. maja 2013. godine budu poslani na adresu Fondacija “Visoki” Visoko Braće Zečević, 71300 Visoko, ući će u proces odabira i ocjene, odnosno takmičenja za nagrade.
Organizator zadržava pravo da organizuje izložbu pristiglih radova, radove koristi za izradu budućih materijala i javno ih objavi.
Organizator se obavezuje da za najbolje literarne, likovne i foto radove dodijeli diplome i nagrade.

Za sve dodatne informacije obratite se putem e-maila: [email protected] ili lično na adresu Braće Zečević 3A, Visoko.
Sekretar Fondacije “Visoki” Mirnesa Šehović