Gdje je utrošeno 60.000 KM u zadnje četiri godine?

Grupa vijećnika (SBiH) je 01.06.2012.godine poslala ZAHTJEV Federalnoj finansijskoj policiji da u skladu sa svojim ovlaštenjima izvrši kontrolu finansijskog poslovanja OS SBiH Visoko.  U cijelosti objavljujemo sadržaj upućenog zahtjeva Federalnoj finansijskoj policiji:

Poštovani,

Molimo Vas da u skladu sa svojim ovlaštenjima izvršite kontrolu finansijskog poslovanja Općinskog savjeta Stranke za Bosnu i Hercegovinu Visoko za period (2008, 2009, 2010, 2011.g). Adresa Općinskog savjeta SBiH: Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 53, ovlaštena osoba Hećo Vahid tel. 061 7** **6.

Obrazloženje:

Obzirom da je Općinski savjet Visoko u martu 2012. godine formirao Komisiju da provjeri finansijsko poslovanje za navedene godine, isto nije učinjeno zbog toga što potrebna dokumentacija nikada nije stavljena na uvid Komisiji. Uz napomenu da u pomenutom periodu (2008-2012.g) Općinski savjet Visoko je imao pet vijećnika u OV Visoko, te je finansiran iz budžeta Općine Visoko iz granta za političke partije u iznosu oko 15.000KM na godišnjem nivou. Molimo Vas da nas ukoliko je moguće izvjestite o rezultatima izvršene kontrole.

U potpisu ovog dokumenta su vijećnici: Halim Pihljak, Mufid Bečarević i Admir Tatar kao i nekadašnji poslanik u Federalnom Parlamentu iz reda ove stranke Džemail Silajdžić.

Prema informacijama koje raspolaže portal VisokoIN.com na razgovoru u PU Visoko pristuni su bili Halim Pihljak i nekadašnji predsjedavajući OV Visoko Džemail Silajdžić, jer su imali ključeve i pristup stranci nekoliko dana prije uvođenja Povjereništva. Iako ne postoje uredni dokumenti o finansijskom poslovanju stranke razlog zbog kojeg su davali izjave je bio upravo taj. Uspjeli smo  saznati da jedina ovlaštena osoba koja je mogla podizati novac s računa stranke u Raiffaisen banci Vahid Hećo?

Da su prisutni problemi i sumnje u finansijsko poslovanje ove strane vidljivo je iz dokumenta koji je Halim Pihljak, kao tadašnji predsjednik stranke, po primanju mandata poslao na adresu Predsjedništva SBiH.

PREDMET: Obavijest o problemima tehničkog funkcionisanja OO S BiH Visoko

Poštovano Predsjedništvo, Općinski savjet S BiH Visoko je nakon održane Izvještajno-izborne skupštine, na osnovu člana 72. Statuta S BiH 10.05. i 15.05.2012. godine izvršio izbor predsjednika i dva potpredsjednika, kao i kandidate za članstvo u Kantonalnom vijeću S BiH ZE-DO, o čemu smo Vas izvjestili dopisom 16.05.2012. godine.

Imajući u vidu predstojeće aktivnosti i rokove vezane za lokalne izbore ukazuje se potreba hitnosti verifikacije izabranih organa OS S BiH Visoko i primopredaja funkcije između starog i novog Predsjednika OS S BiH Visoko.

Trenutno, rukovodstvo OS S BiH Visoko nema pristupa računu (sredstvima koja uplaćuje Općina Visoko), isti je već duže vremena blokiran po osnovu tužbe (sudskog izvršenja), telefon i internet je iskljućen a gomilaju se neplaćeni računi za utrošak struje, institucija Tehičkog sekretara ne funkcioniše više od šest mjeseci.

Kako bi na vrijeme i kvalitetno ispoštovali sve rokove, vezano za lokalne izbore, koje nameće CIK BiH, molimo Vas da hitno izvršite verifikaciju izabranih organa OS S BiH Visoko i da nam pomognete pri primopredaji dužnosti između starog i novog Predsjednika.

S poštovanjem!

Visoko: 21.05.2012. godine

Dostavljeno: 1. Predsjedništvu S BiH2. a/a

OO S BiH Visoko

Predsjednik Halim Pihljak

Hoće li Finansijska policija donjeti neke konkretne zakonske kazne za nesavjesno finansijsko poslovanje Općinskog savjeta SBIH Visoko, ostaje nam da vidimo.

(VisokoIN)