Glavni odbor SDP BiH protiv izmjena Izbornog zakona BiH

Prijedlog Izbornog programa SDP BiH za lokalne oktobarske izbore bio je glavna tema sjednice Glavnog odbora Socijaldemokratske partije BiH.

Nakon što je Izborni program predstavljen na Strateškom planiranju u Sarajevu i nakon što je prezentiran na Savjetu za razvoj i Savjetu za lokalnu samoupravu SDP BiH, članovi Glavnog odbora su danas imali priliku usvojiti ovaj dokument, koji će, naknadno, biti prezentiran u svim bh. općinama i na Programskoj konvenciji SDP BiH.

Članovi Glavnog odbora su osudili najave izmjena Izbornog zakona BiH, u smislu podizanja kandidatskog cenzusa za lokalne i opšte izbore, kao i najave o ukidanju zagarantovanih mjesta na izbornim listama, čime će najviše biti pogođene žene na listama. Još jednom je zauzet čvrst stav da će zastupnici SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta BiH biti protiv najavljenih izmjena Izbornog zakona.

Članovi su upoznati i sa prvim sastankom radnih grupa SDP BiH i Demokratske fronte, čija je glavna tema bila mogućnost zajedničkog nastupa na predstojećim lokalnim izborima, u smislu zajedničkih kandidata za načelnike i gradonačelnike.

Na sjednici je članovima prezentiran prijedlog Izborne strategije, a usvojeni su i izvještaji o radu interesnih oblika SDP BiH, uključujući Forum mladih, Forum seniora, Forum žena i Forum sindikalnih aktivista, te izvještaji o radu poslanika, zastupnika i delegata SDP BiH.

Imenovan je Staturani odbor SDP BiH, čiji je predsjednik Srđan Kerošević, dok su ostali članovi Enesa Jotić, Dženana Trkulj, Arijana Talović, Milan Duka, Mladen Simić i Mustafa Alikadić