Građani BiH mjesečno troše sedam do devet maraka dopune

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

U BiH tri četvrtine korisnika mobilne telefonije su prepaid korisnici, a procjena je da 80 odsto dopuna računa za mobilni telefon čine uplate do dvije KM.

Kako bi broj ovim korisnicima bio aktivan, oni moraju da ga dopunjavaju svakih sedam dana, navodi se u informaciji Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK) o rezultatima usklađivanja cijena usluga i tehničkom kvalitetu usluga mobilne telefonije u BiH sa cijenama u regionu i Evropi.

Stav RAK-a je da u ovom segmentu treba postepeno provoditi promjene u smjeru povećanja perioda trajanja dopune za manje iznose – na primjer od sedam ili pet KM, do njihovog usklađivanja sa EU regulativom.

Prepaid korisnici u BiH mjesečno u prosjeku, zavisno od operatera, troše sedam do devet KM.

Ukupan broj korisnika mobilne telefonije u BiH na kraju prvog kvartala ove godine, prema podacima Agencije, iznosio je 3.281.402, pri čemu je sa aspekta strukture pretplatnika 74,77 odsto prepaid i 25,23 odsto postpaid korisnika.

Posmatrano u odnosu na zemlje okruženja i zemlje EU učešće postpaida u BiH još je na relativno niskom nivou, ističu iz RAK-a.

Više vijesti