Građani dižu glas: Zaustavite nezakonit rad kamenoloma i krečnjare u Kreševu

Podsjećamo, Kreševski građanski pokret okuplja mještane naselja Bjelovići u Kreševu koji su pokrenuli inicijativu za borbu protiv eksploatacije kamena i proizvodnje krečnjaka u kamenolomu Rastovica i Krčevine na području općine Kreševo

Kreševski građanski pokret počeo je sa potpisivanjem peticije kojom pozivaju nadležne institucije da u okviru svojih ovlaštenja reagiraju na uočene nepravilnosti i zabrane rad kamenoloma i krečnjare dok ne ispuni sve potrebe uslove za rad tako da ne zagađuju okolinu i ne ugrožavaju zdravlje mještana.
Peticijom građani Kreševa žele da istaknu svoj jedinstven zahtjev a to da je krajnje vrijeme da kamenolom i krečnjara u Kreševu počnu da rade u skladu sa zakonom.

– I ranije smo isticali da mi od svojih zahtjeva nećemo odustati. Nedopustivo je da firma BFS D.O.O. Kreševo nema validno rješenje o vodnoj dozvoli te da joj je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja izdato Rješenje kojim se „zabranjuje upotreba objekta i pogona koji se koriste u svrhu prerade mineralnih sirovina, krečnjaka i dolomita” i da se nakon četiri prekršajna naloga zbog toga, nastavi sa ispuštanjem mulja u rijeku Kreševčicu.

Ovom peticijom tražimo konačni prestanak nezakonitog rada kamenoloma i dosljedno poštivanje okolinske dozvole prilikom rada krečnjare. Apelujemo na sve nadležne da reaguju i da zaustave ovakve neregularnosti koje svakodnevno ugrožavaju zdravlje svih nas. Zahtijevamo da neko za ove propuste odgovara”, navode predstavnici Kreševskog građanskog pokreta.
Čak je i Rudarsko – geološka inspekcija Ministarstva Gospodarstva SBK je 2019. godine zabranila gospodarskom društvu BFS d.o.o. da vrši obavljanje rudarskih poslova na lokalitetima Rastovica
i Krčevine do pribavljanja odobrenja za istraživanje i eksploataciju te ostala odobrenja propisana Zakonom o rudarstvu.
Podsjećamo, mještani naselja Bjelovići se od 2018. godine bori sa neregularnostima u radu kamenoloma i krečnjare. Iako su im predstavnici kompanije BFS D.O.O. a na sastanku sa načelnikom općine obećali nabaviti još jednu muljnu pumpu i džambo vreće za mulj, obećanja nisu ispunjena, te su mještani organizovali proteste i blokadu puta 7. i 8. februara 2018. Kao rezultat tih protesta firma BFS D.O.O pokrenula je prekršajni postupak uz naplatu štete protiv mještana koji su blokirali put.
– Ponavljamo da nećemo odustati – iskoristit ćemo sve pravne lijekove u ostvarenju svog cilja – nećemo stati dok se ne zaustavi nelegalan rad kamenoloma i krečnjare zbog kojeg je nama i našoj djeci ugroženo zdravlje i život. U prethodnom periodu smo od Federalne uprave za inspekcijske poslove tražili ponovni inspekcijski nadzor na licu mjesta i kažnjavanje subjekta nadzora u skladu sa zakonom, imajući u vidu ponovnu ekološku katastrofu koja se prostire sve do Kiseljaka, Fojnice i Visokog uzrokovanu nelegalnim radom kamenoloma i krečnjare u Kreševu, poručili su između ostalog mještani Kreševa.

Unesite komentar