Gradsko vijeće Bihaća predložilo novu lokaciju za izmještanje migranata

Gradsko vijeće Bihać na današnjoj je vanrednoj sjednici dalo saglasnost za predloženu lokaciju “Lipa”, kao lokaciju u gradskom vlasništvu za formiranje privremenog prihvatnog centra za migrante, odnosno njihovo izmještanje iz urbanog područja. Pojašnjeno je kako se radi o 50 dunuma zemljišta s mogućnošću priključka struje i vode, koje se nalazi između Bihaća i Bosanskog Petrovca.

“Ovo je već davno predložena lokacija, koju međunarodne organizacije tada nisu prihvatile zbog udaljenosti od grada, odnosno kompleksnog obezbjeđivanja potrebnih servisa. Možda ni sada neće u obzir uzeti ponuđeno, međutim mi kao najopterećeniji grad – moramo tražiti i nuditi neka rješenja. Neka ovo bude još jedan primjer humanosti svih građana Bihaća, jer smo do sada na sve načine pomagali tim ljudima, a sada nudimo i lokaciju za njihov smještaj u vlasništvu grada. Mislim da je ovo korektna ponuda Grada Bihaća i da su sada na potezu nadležni i oni koji imaju novac”, rekao je gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.

Istaknut je stav da lokacija na Vučjaku za koju je data saglasnost ovog vijeća, ostaje privremeni smještaj migranata sve do formiranja novog prihvatnog centra van urbanog područja grada Bihaća, ili Unsko-sanskog kantona.

Ponovljeno je da Gradsko vijeće Bihać ostaje i pri zahtjevu da se migranti i izbjeglice iz Privremenog prihvatnog centra “Bira” izmjeste van naseljenog područja, s obzirom da Poslovna zgrada ove bivše tvornice ne posjeduje saglasnost Gradskog vijeća, niti gradonačelnika da služi kao prihvatni centar.

Vijećnici su insistirali na još većem angažmanu i prisustvu policijskih službenika na ključnim lokacijama u gradu i oko prihvatnih centara, gdje je povećana koncentracija migranata. Zatražen je i nastavak pojačanog inspekcijskog nadzora i kontrole privatnih objekata, koji se iznajmljuju osobama u ilegalnom statusu.

Još jednom je upućen i apel Delegaciji Evropske unije u BiH i Uredu specijalnog predstavnika EU da ozbiljno pristupe problemu ilegalnog vraćanja migranata i izbjeglica zatečenih na teritoriji Republike Hrvatske u Bihać, te kršenju konvencija o ljudskim pravima.