GSS Stanica Visoko: Konkurs za prijem novih članova

Gorska Služba Spašavanja – stanica Visoko je raspisala konkurs za prijem novih članova. Na konkurs se mogu prijaviti svi oni koji žele da budu dio našeg tima, a koji ispunjavaju opće uslove o prijemu novih članova. Opći uslovi su:

– Da kandidat nije mlađi od 16 odnosno stariji od 40 godina;
– Da ima stalno prebivalište u BiH, ili godinu dana ukoliko je strani državljanin;
– Da nije u statusu osobe protiv koje se vodi krivični postupak, te
– Uredno popunjenu pristupnicu.

Prednost imaju članovi planinarskih društava, ljubitelji prirode i sporta. Međutim ako imate volju i volite biti društveno korisni kroz aktivnosti u prirodi svakako ste dobrodošli, Zainteresovani kandidati pristupnice mogu da preuzmu na našoj facebook grupi “GSS Stanica Visoko”, a popunjenu pristupnicu treba da dostave putem maila: gssvisoko@gmail.com.
Rok za prijave je 15.01.2017.

O prijemu novih kandidata za člana odlučivat će Upravni odbor GSS stanica Visoko.

Visoko, 08.12.2017. godine.

Kontakt tel:
061 593-828 Mehmed Prelić
061 140-189 Samra Džafić