Halim Zukić novi predsjednik OO SDA Visoko

Kandidaciono-izborna Skupština OO SDA Visoko, održana je 28.05.2012. godine u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 18 sati.

Za predsjednika OO SDA Visoko izabran je Halim Zukić, dok su za potpredsjednike izabrani: Mirza Ganić, Mirza Omanović i Senad Karavdić.

Članovi novog OIO SDA Visoko su: Amra Babić, Almir Hadžialić, Emir Džafić, Džemil Halilović, Edin Hakanović, Emir Bešlagić, Nermin Kadrić i Hasan Prelić.

U saziv novog OIO SDA Visoko automatizmom ulaze predsjednik OO AM SDA, predsjednica AŽ SDA i predsjednik Kluba vijećnika.

U cjelokupnom izbornom procesu učestvovalo je preko 1000 članova SDA. Kandidaciono-izbornoj skupštini prethodili su kandidaciono-izborni skupovi u 25 mjesnih zajednica, na kojima je skoro 800 članova dalo prijedlog kandidata za OIO SDA Visoko. Na završnoj kandidaciono-izbornoj Skupštini OO SDA Visoko glasalo je 73 od ukupno 80 delegata Skupštine.

(VisokoIN)