Halim Zukić novi v.d. direktora VGT osiguranja

Halim Zukić imenovan je na mjesto v.d. direktora VGT osiguranja. Zukić je na ovoj poziciji zamijenio Amira Zukića novoimenovanog federalnog ministra razvoja, obrta i poduzetništva.

Halim Zukić je već bio na poziciji direktora VGT osiguranja u periodu od 1994-2004.g. a na mjesto direktora i predsjednika Uprave, Zukić je došao sa pozicije predsjednika Nadzornog odbora VGT osiguranja.