Haški osuđenici ne mogu služiti kaznu u Srbiji

.
Haški osuđenici ne mogu da služe kaznu u Srbiji, rečeno je u Mehanizmu za međunarodne krivične sudove UN.

Povodom izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će Beograd tražiti da osuđeni Srbi kaznu služe u Srbiji, iz ove institucije su naveli da Mehanizam UN to ne dopušta, te da je malo vjerovatno da bi takav zahtjev mogao da prođe kroz procedure Vijeća sigurnosti UN.

Prema Statutu Mehanizma, nije dozvoljeno da se zatvorske kazne koje je Haški tribunal izrekao državljanima zemalja nastalim raspadom bivše Jugoslavije izdržavaju u državama iz kojih dolaze, uključujući i državljane Srbije.

– Prema tome, bilo kakvu odluku kojom se Srbiji omogućava da bude jedna od država u kojima izdržavaju kazne, morao bi donijeti Savjet bezbjednosti UN – rekli su u ovoj instituciji za list “Danas”. To podrazumijeva i određivanje u kojem će od evropskih zatvora, koji su potpisnici sporazuma o izvršenju kazni, haški osuđenici služiti kaznu.

Vučić je nedavno izjavio da će tražiti da svi haški osuđenici koji su državljani Srbije, služe kaznu u Srbiji, koja će snositi sve troškove njihovog smještaja. U nekom od evropskih zatvora kazne služi trenutno 16 od ukupno 64 osuđenih Srba pred Haškim tribunalom.