Hrvati imaju najsličniji profil sa stanovništvom u BiH

Makedonci su najsličniji Srbima i Bugarima, stanovništvo Hrvatske ima najsličniji profil sa stanovništvom u BiH i Srbiji, dok albansko stanovništvo sa Kosova ima najmanje sličnosti sa ostalima, pokazalo je DNK istraživanje koje je uradio makedonski Institut za sudsku medicinu.

Istraživanje je trajalo šest godina, a najsavremenijom tehnologijom analizirani su uzorci DNK profila žrtava sa Balkana koje su makedonskom Institutu poslale sve balkanske zemlje, osim Grčke, javljaju agencije.

Doktor Zlatko Jaćovski sa Instituta kaže da su urađene dvije vrste istraživanja – jedno preko pojavljivanja ipsilon hromozoma koji se prenosi sa muške strane, dok je druga vrsta istraživanja bila analiza lokusa sa DNK profila.

Jaćovski je rekao da je rad objavljen i u dva svjetska stručna časopisa za forenziku i forenzičku genetiku.

Makedonski strčunjak istakao je da ovo naučno djelo nema nikakve veze sa dnevnom politikom.