Hrvatska nije izolovala BiH, ali su uslovi neprihvatljivi

Hrvatska nije donijela odluku da saobraćajno izoluje BiH, niti je ukinula međunarodni voz, već je ponudila mogućnost saobraćanja vozova pod drugim finansijskim uslovima koji su usklađeni sa evropskim direktivama, ali su neprihvatljivi za BiH, rekao je SRNI Damir Hadžić, ministar transporta i komunkacija BiH.

EU direktive, takozvani prvi paket, podrazumjeva restruktuisanje željeznica tj. razdvajanje infrastrukture i operacija s ciljem stvaranja ekonomski održivih sistema.

“Direktive EU nalažu otvaranje željezničkog transportnog tržišta, odnosno slobodan pristup infrastrukturi svim zainteresovanim operaterima i to pod jednakim uslovima za sve”, objašnjava Hadžić.

On je pojasnio da se pod infrastrukturom podrazumjevaju šine, regulacija i kontaktni vod, a posebno se naplaćuju lokomotiva, odnosno vuča, energija, čišćenje, čuvanje voza i slično u obrtnoj stanici, u zavisnosti od toga šta operater traži.

Hrvatske željeznice su, kaže Hadžić, u cijenu od 10 ili 20 eura uključile kompletnu uslugu. Ipak, veoma je teško ispuniti te troškove, koji su i do sada postojali, ali su dijeljeni solidarno.

“Nama u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH od prvog dana je jasno šta su EU direktive i šta domaće željeznice treba da ispune da bi postale efikasnije, ali mi nemamo moć da ih natjeramo da to i učine”, naveo je Hadžić.

Intenzivirani sastanci

Ministarstvo transporta i komunikacija BiH, u tom smislu, intenziviralo je sastanke i pregovore sa resornim ministrima Republike Srpske i Federacije BiH.

On je naglasio da je na svim međunarodnim vozovima veoma mali broj putnika, tako da troškovi voza daleko prevazilaze prihode. Tako je godinama.

Govoreći o uvođenju linije na relaciji Sarajevo – Ploče – Sarajevo u vrijeme turističke sezone na kojoj bi saobraćao novi niskopodni elektromotorni voz, Hadžić je rekao da su Željeznice Federacije BiH ocijenile da bi uvođenje voza na toj relaciji imalo smisla.

“Imaju kupljeno novo vozno sredstvo i normalno je da žele da pruže sigurnu i kvalitetnu uslugu svojim građanima. Međutim, Hrvatske željeznice nemaju takav interes, mada ne zabranjuju uvođenje te linije. Pri donošenju odluke oni nisu gledali širi interes ni jedne države”, kaže Hadžić.

Princip poslovanja

Razlog za takvo ponašanje, kaže on, jeste princip poslovanja, jer Hrvatske željeznice – Putnički promet posluju na dohodovnom principu.

“Subvenciju mogu da imaju vozovi koji vrše javnu funkciju – zadovoljavanje potreba širokih narodnih masa i to su najčešće lokalni ili regionalni vozovi jedne zemlje. Ni jedna putnička linija u BiH nije isplativa bez subvencije”, ističe Hadžić.

BiH će pristupiti uvođenju vozova na relaciji Bihać – Sarajevo – Banjaluka – Mostar, kao i voza Banjaluka – Sarajevo – Mostar, što je, kako je naglasio, važno sa aspekta povezivanja ljudi i razvoja BiH.

“Ovo je isplativa investicija i to u svakom smislu. Naša je želja da povežemo sve dijelove BiH. Želimo da unaprijedimo lošu saobraćajnu povezanost Unsko-sanskog kantona sa ostalim gradovima u BiH, ali i da povežemo sve gradske centre, jer se time podstiče ekonomski razvoj” – navodi Hadžić.

Neumski koridor

Kada je riječ o koridoru kroz Neum koji bi povezivao Metković i Dubrovnik, Hadžić je rekao da se pitanja neumskog koridora i korištenja Luke Ploče trebaju tretirati kao cjelina.

On je dodao da je na sastanku sa ministrom pomorstva, prometa i infrastrukture Hrvatske Sinišom Hajdaš Dončićem, održanom 3. maja u Zagrebu, dogovoreno da hrvatska strana podnese inicijativu za sporazum o izgradnji spojnih dionica na autoputu E65 (Neumski koridor).

Istovremeno, na bazi reciprociteta, BiH će podnijeti inicijativu za sporazum o naprednom korištenju Luke Ploče i željezničke pruge Metković – Ploče.

“Sa načelnikom opštine Neum Živkom Matuškom takođe smo vodili veoma pozitivne razgovore. Dogovoreno je da će se poštovati interesi i prijedlozi lokalne zajednice. Time smo potpuno pojasnili različite medijske spekulacije u vezi sa negativnim stavom ove lokalne zajednice po pitanju Neumskog koridora”, kaže Hadžić.

On je dodao da je sada na potezu hrvatska strana i izrazio uvjernje da će se zajedničkim radom doći do najboljeg mogućeg rješenja kako za građane Neuma, tako i Metkovića i Dubrovnika.

(VisokoIN/Srna)