-1.5 C
Visoko
26. Januara 2022.

Hurtić: Negativni demografski trendovi će nas prisiliti da “otvorimo vrata” za stranu radnu snagu

Porazni demografski trendovi toliko su teški da će, ukoliko se nešto drastično ne promijeni, vlast morati “otvoriti vrata” za stranu radnu snagu. Ovo je za portal Klix kazao Zlatko Hurtić, savjetnik premijera Federacije BiH.
On kaže kako FBiH bilježi rastući trend negativne stope priraštaja stanovništva, a da su razlozi brojni, a u posljednje dvije godine pandemija postaje jedan od vodećih uzroka.

“Negativne stope priraštaja stanovništva bilježe svi kantoni, a prisutne su i u gradovima s najvećim plaćama, što upućuje na zaključak da ekonomska situacija nije dominantan uzrok ovog izrazito negativnog trenda za ekonomiju FBiH. Stabilnost Proračuna FBiH ovisi o stabilnosti isplata mirovina, što opet ovisi o očuvanju radnih mjesta i rastu plaća, kao i zdravstveni fondovi. Nedostatak radne snage, na što se poslodavci već žale, vodit će nekontroliranom rastu plaća, a samim tim i rastu inflacije sa svim opasnostima koje ona nosi po štednju građana i stabilnost domaće valute”, kaže on.
Dodaje kako je, s obzirom na to da trend rasta negativne stope priraštaja stanovništva sve više podsjeća na fenomen koji je prisutan širom Europe, potrebno da svi nivoi vlasti u FBiH daju svoj doprinos njegovom suzbijanju, počev od izdašnijeg financiranja programa podrške višečlanim obiteljima.

“Međutim, posebno zabrinjava što veliki broj prijavljenih na biroe za zapošljavanje, iako se vode kao nezaposleni, uopće ne traga za poslom, a na biroe se prijavljuju da bi ostvarili zdravstvenu zaštitu, kao i neka druga prava po osnovu nezaposlenosti”, izjavio je.

To i ne čudi ako se uzmu u obzir zaključci više studija Svjetske banke, koje su ustanovile da BiH po stanovniku ima veća izdvajanja za socijalne transfere od većine zemalja u regiji, dodao je.

“Međutim, ukoliko se situacija u vezi s priraštajem stanovništva nastavi pogoršavati, ono što se nekima sada čini nemogućim postat će realnost, a to je da će FBiH, kao i cijela BiH, po uzoru na brojne europske zemlje, biti prinuđena otvoriti tržište rada za ‘strane radnike’ pa je pripreme u tu svrhu već potrebno započeti”, izjavio je.

Podsjećamo, tijekom 2020. godine nije postojao nijedan kanton u Federaciji BiH s pozitivnim prirodnim priraštajem. U prosjeku, na svaku rođenu osobu u FBiH umrla je 1,51 osoba.

Najgora situacija je bila u Posavskoj županiji (4,47 umrlih), dok je najmanje loša situacija bila u Sarajevskom kantonu (1,25).

Unesite komentar