Istraživanje: Ljudi će se prije zaraziti koronom u svom domu, nego van njega

U okviru studije, čije je rezultate objavio Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), proučavani su prvozaraženi bolesnici, njih 5.706, kao i njihovih više od 59.000 kontakata.

Istraživanje je pokazalo da je samo dvoje od stotinu zaraženih osoba dobilo taj virus od kontakata van kuće.

Svaki deseti dobio je bolest od člana svoje porodice. Kad je prvozaraženi član porodice bio tinejdžer ili osoba u 60-im i 70-im godinama života, stopa širenja zaraze bila je veća, utvrdili su naučnici.

“To je vjerovatno zbog toga što je veća mogućnost da su osobe koje pripadaju tim starosnim grupama u bližem kontaktu sa članovima porodice jer se radi o osobama kojima treba više zaštite ili podrške”, rekao je Džong jun-kjong, direktor korejskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti i jedan od autora studije.

Najmanja je vjerovatnoća bila da će prvozaražena osoba biti dijete mlađe od devet godina, kaže dr. Čo Jang-džun, profesor s medicinskog fakulteta Univerziteta Halim, iako napominje da je u toj starosnoj grupi uzorak bio najmanji, samo 29 ispitanika, dok je u starosnoj grupi od 20 do 29 godina bilo 1.695 ispitanika.

Veća je mogućnost bila i da će djeca sa COVID-19 biti asimptomatska nego da će odrasle osobe biti asimptomatske, pa je to dodatno otežavalo otkrivanje prvozaražene osobe, ako se radilo o djetetu.

Podaci za istraživanje prikupljeni su od 20. januara do 27. marta kad je epidemija koronavirusa u Južnoj Koreji bila na svom vrhuncu.