da block

Izgled biometrijske lične karte i nove vozačke dozvole

da block

Nova lična karta se, osim vizuelno, od dosadašnje razlikuje u pružanju novih mogućnosti kao što su unos podataka o krvnoj grupi i entitetskom državljanstvu te unos kvalificirane potvrde (digitalnog potpisa), koji će se koristiti za elektronsku identifikaciju.

Fotografija je u boji, svi lični podaci ispisani su ćirilicom i latinicom, a način preuzimanja lične karte prema novom zakonu može biti lično, poštom ili putem opunomoćenika.

Osim toga, lična karta sadrži elektronski memorijski element (čip) u koji se u procesu personalizacije pohranujuju i kriptografski štite podaci, kao i oznaku za vrstu isprave kako bi se ista mogla koristiti za putovanje izvan Bosne i Hercegovine, što znači da lična karta može imati i funkciju putnog dokumenta.
Zahvaljujući tehnologiji izrade elektronske lične karte dodatno će biti smanjen rizik za falsificiranje dokumenta, a građanima omogućeno digitalno predstavljanje i digitalno potpisivanje. Ostali zaštitni elementi koji se nalaze na ličnoj karti su u potpunosti usklađeni sa preporukama EU.

vozacka_nova

Elektronska identifikacija stvara osnov da građani ne moraju dolaziti na šaltere ili u kancelariju kod institucija, nego da određen broj usluga bude dostupan putem portala. U Bosni i Hercegovini su za najveći broj usluga prema građanima zaduženi lokalni, kantonalni i entitetski organi te se očekuje da oni pripreme informacione sisteme za pružanje efikasnijih usluga.

Nova vozačka dozvola sadrži dodatne zaštitne elemente, što doprinosi poboljšanju sigurnosti kompletnog sistema ličnih dokumenata državljana BiH.

Građani će kod nadležnih organa u mjestu prebivališta (MUP-ovi i Javni registar Brčko distrikta) podnositi zahtjeve za nove lične karte i vozačke dozvole po isteku trenutno važećih, što znači da nema masovne zamjene ovih dokumenata.

Zaprimanje zahtjeva kod nadležnih organa ide bez problema, a od 1. marta do danas u Bosni i Hercegovini ukupno je podneseno 7.155 zahtjeva za lične karte i 2.141 zahtjev za vozačke dozvola.

(VisokoIN)