Izostala preporuka Evropske komisije za BiH: Status kandidata još je daleko

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Bosna i Hercegovina nije dobila preporuku Evropske komisije za status kandidata za Evropsku uniju.
Evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn, inače autor izvještaja Evropske komisije, naglasio je da je mišljenje koje je objavila Komisija “sveobuhvatna mapa puta za reforme koje vode demokratiji, vladavini prava, osnovnim pravima i javnoj reformi”. Ovo mišljenje je, prema Hahnu, prekretnica koja pokazuje da je Evropska unija posvećena da podrži BiH u njenim naporima ka EU.

Međutim, u mišljenju Evropske komisija nedostaje jasna preporuka da Vijeće EU odobri BiH status kandidata. Evropska komisija jedino ukazuje da Vijeće trebati da odluči “o narednim koracima za ovu zemlju”, prenosi RFE.

U izvještaju se konstatuje da je Bosna i Hercegovina postigla određeni stepen makroekonomske stabilnosti.

“Međutim, da bi se krenulo ka uspostavljanju funkcionalne tržišne ekonomije, BiH mora posvetiti posebnu pažnju ubrzavanju procedura za donošenje odluka i poboljšanje poslovnog okruženja, kao i ka efikasnosti i transparentnosti javnog sektora, naročito javnih preduzeća”, ističe se u izvještaju EK.

Zemlja treba da se pozabavi preprekama za pravilno funkcionisanje tržišnih mehanizama, kao što su slaba vladavina prava, birokratizacija, korupcija, dugotrajni i preterano složeni administrativni postupci i velika rascjepkanost tržišta zemlje. Kako bi se mogla nositi sa konkurentskim pritiskom i tržišnim snagama unutar Unije, BiH mora posvetiti posebnu pažnju niskom kvalitetu obrazovanja i nedovoljnoj orijentaciji prema potrebama tržišta rada, kao i nedovoljnom razvoju transportne i energetske infrastrukture”, zaključuje se u mišljenju o BiH.

Očekivan izvještaj

Koordinator Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH Rasim Ibrahimagić ranije je za Vijesti.ba rekao da među domaćim političarima nema elana kada su u pitanju reformski procesi koji su ključni za sam proces evropskih integracija, u prvom redu misleći na uspostavu i jačanje vladavine prava u BiH.

– Svjedoci smo da se sve više u javnosti objelodanjuju afere i koruptivne radnje onih koji bi trebali biti stub vjere u vladavinu prava, a da pri tome nema jasnih odgovora, a naročito ne i dogovora od strane političara na koji način riješiti ove probleme i uspostaviti institucije koje će raditi u skladu sa demokratskim vrijednostima. Sve do tada, zalaganje za evropski put BiH ostat će na deklarativnom nivou – naglašava Ibrahimagić.

Jasno je da bez ispunjavanja uslova ne postoji politička mogućnost dodjele kandidatskog statusa.

Ibrahimagić potencira da je BiH i dalje veoma daleko od članstva u EU.

– Imajući u vidu kako procesi u BiH teku i da su oni, kada su u pitanju evropske integracije, uslovljeni i neefikasnim mehanizmom koordinacije, do kraja mandatnog perioda za cilj treba postaviti dobijanje kandidatskog statusa, bez datuma za otvaranje pregovora. A kandidatski status bez otvaranja pregovora sam po sebi nažalost ne znači mnogo – zaključuje Ibrahimagić u razgovoru za Vijesti.ba.TOP VIJESTI

Više vijesti