Jašarević ponovo udaljen iz sudnice

Čitanjem iskaza svjedoka Mirele Demirović, nevjenčane supruge prvooptuženog i Husmeta Hamidovića, stanovnika Gornje Maoče, danas je u Sudu BiH nastavljen glavni pretres protiv Mevlida Jašarevića, Emraha Fojnice i Muniba Ahmetspahića koji se terete za organiziranje terorističke grupe, a u vezi s napadom na Američku ambasadu u Sarajevu 28. oktobra 2011. godine.

Iskaz svjedokinje Demirović odnosi se na inkriminacije iz optužnice, odnosno okolnosti koje su prethodile Jašarevićevom dolasku u Sarajevo radi izvršenja spomenutog krivičnog djela.

Iskazom su obuhvaćeni detalji koji se odnose na laptop na kojem je prvooptuženi pohranio oporuku, te saznanja svjedokinje u vezi s naoružanjem koje je Jašarević posjedovao, kao i dinamici dešavanja prije i nakon “kritičnog događaja”.

Svjedokinja u iskazu navodi da je Jašarević uoči odlaska iz Gornje Maoče stavio “kalašnjikov” u crnu torbu, a bombe u prsluk, te da je tada kazao da ide u Sarajevo da napadne Američku ambasadu i da se na njene molbe da ne ide nije obazirao.

Nije imao hrabrosti

Ispričala je, također, da je i u septembru 2011. Jašarević išao u Sarajevo s istom namjerom, ali da se onda nije ništa dogodilo, te da je mislila da će se prvooptuženi ponovno vratiti i da se ništa neće dogoditi.

Svjedokinja je navela da joj je suprug u septembru kazao da nije imao hrabrosti, odnosno “da još nije na tom stepenu”.

Prema iskazu svjedoka Hamidovića, ovaj svjedok je prvooptuženog Jašarevića slabo poznavao i to po imenu Abdurahman, te da ništa nije nagovještavalo da bi on tako nešto mogao učiniti.

Svjedok u iskazu navodi da je događaj od 28. oktobra 2011. iznenadio sve u Gornjoj Maoči, te opisuje način na koji je posredovao u pronalaženju Jašarevićevog laptopa.

Inače, čitanju iskaza svjedokinje Demirović usprotivio se prvooptuženi Jašarević, navodeći da je ona bila pod stresom, te da ne želi da sluša nepravdu.

Reagirao je predsjedavajući Sudskog vijeća u ovom predmetu, sudija Branko Perić, upozoravajući Jašarevića na neprimjereno ponašanje u sudnici, zatraživši da skine kapu, i nakon što se ovaj oglušio na ta upozorenja, udaljen je iz sudnice.

Zbog nepoštivanja Suda iz sudnice je udaljen i svjedok Husmet Hamidović, koji je, istovremeno, i sankcioniran novčanom kaznom od 10.000 KM, koja se, ukoliko se na plati, pretvara u zatvorsku kaznu.

I pored više upozorenja i poziva na poštivanje sudske institucije i zakona BiH, ovaj svjedok je odbio da skine kapu u sudnici, pozivajući se na vjerske razloge.

Prigovor odbrane

Stoga je Sud odlučio da se, s obzirom na novonastalu situaciju, čita ranije dati iskaz svjedoka Hamidovića.

Odbrana se nije protivila čitanju iskaza ovog svjedoka, ali je ranije uputila prigovor, zatraživši da se ne čita iskaz svjedokinje Demirović, obrazlažući to potrebom za njenim unakrsnim ispitivanjem.

Nadalje, odbrana smatra da izjava spomenute svjedokinje nije data u skladu s odredbama Zakona o krivičnom postupku.

Iako je, po riječima tužitelja Dubravka Čampare, Mireli Demirović bilo omogućeno da pristupi u svojstvu svjedokinje, ona se iz nepoznatih razloga nije pojavila u sudnici, pa se pristupilo čitanju njenog iskaza.

Na današnjem ročištu, među ostalima, trebao je biti saslušan i Dino Pečenković, koji je opravdao izostanak.

Stoga je njegovo saslušanje planirano za naredno ročište, zakazano za 17. septembra, kada bi, prema najavi tužitelja, trebali biti predočeni i nalazi i mišljenja trojice sudskih vještaka.

(VisokoIN/Fena)