Javni oglas za prijem u radni odnos u JU “Dom zdravlja” Visoko

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Na osnovu člana 26. Statuta JU”Dom zdravlja”Visoko, člana 4. stav 2. i 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko, Odluka Upravnog odbora broj 01-407/18.; 01-408/18; 01-409/18; 01-410/18; 01-411/18; 01-412/18; 01-413/18. i 01-414/18. od 02.02.2017.godine, Direktor JU”Dom zdravlja”Visoko raspisuje :

Javni oglas za prijem u radni odnos

I RADNO MJESTO

1. Ljekar u službi zdravstvene zaštite predškolske djece 0-6 godina:

Specijalista pedijatar 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

2. Ljekar u službi Porodične medicine :

Doktor medicine 3 izvršioca na određeno vrijeme – na period od 12 mjeseci.

Doktor medicine 1 izvršioc na određeno vrijeme – na period od 6 mjeseci.

3. Diplomirani sanitarni inžinjer u Higijensko-epimediološkoj službi :

Diplomirani sanitarni inžinjer 1 izvršilac na određeno vrijeme – na period od 12 mjeseci.

4. Medicinska sestra u službi porodične medicine :

Medicinska sestra/tehničar ili

zdravstveni tehničar

drugih smjerova 3 izvršioca na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

5. Medicinska sestra u službi Hitne medicinske pomoći :

Medicinska sestra/tehničar ili

zdravstveni tehničar 1 izvršioc na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

drugih smjerova 1 izvršioc na određeno vrijeme- na period od 6 mjeseci.

6. Zdravstveni tehničar na poslove Referenta za nabavku, uskladištenje, distribuciju ampularnih lijekova i med.sredstava:

Farmaceutski tehničar 1 izvršilac na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

7. Radnica na odražavanju čistoće :

NK radnik 3 izvršioca na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

8. Tehnički sekretar :

SSS društveni smjer 1 izvršioc na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće :

a.) Opšti uslovi :

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka specijaliste pedijatra, doktora medicine, diplomiranog sanitarnog inžinjera, pedijatrijske sestre/tehničara, medicinske sestre/tehničara, farmaceutskog tehničara definisane Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko kako slijedi :

da je državljanin BiH,
da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
završen medicinski fakultet i specijalizaciju iz pedijatrije (za poziciju iz tačke I.1.),
završen medicinski fakultet (za poziciju iz tačke I.2.),
završen zdravstveni fakultet smjer sanitarni inžinjer (za poziciju iz tačke I.3.),
završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer ili zdravstveni tehničar drugih smjerova (za poziciju iz tačke I.4.),
završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer ili zdravstveni tehničar drugih smjerova (za poziciju iz tačke I.5.),
završenu srednju školu zdravstvenog usmjerenja-farmaceutski smjer (za poziciju iz tačke I.6.),
završenu osnovnu školu (za poziciju iz tačke I.7.),
završenu srednju školu (za poziciju iz tačke I.8.),
posjedovanje licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore.
b.) Posebni uslovi :

Za radno mjesto pod rednim brojem 1 :

Specijalista pedijatar sa minimalno 1 /jednom/ godinom dana radnog iskustva na poslovima pedijatra.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2 :

Doktor medicine sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3 :

Diplomirani sanitarni inžinjer sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore..
Za radno mjesto pod rednim brojem 4 i 5 :

medicinski/zdravstveni tehničar –opšti ili drugi smjer – srednja stručna sprema sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore.
Za radno mjesto pod rednim brojem 6 :

Zdravstveni tehničar – farmaceutski smjer – srednja stručna sprema, sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore.
Za radno mjesto pod rednim brojem 7 :

Nekvalifikovan radnik – završena osnovna škola – minimalno godina dana radnog staža na ovim poslovima .
Za radno mjesto pod rednim brojem 8 :

Srednja stručna sprema-društveni smjer, dokaz o poznavanju rada na računaru i odlična komunikativnost.
III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Diplomu o završenom medicinskom fakultetu (za radno mjesto iz tačke 1 i 2),
Dokaz o položenom specijalističkom ispitu (za radno mjesto iz tačke 1.),
Diplomu o završenom zdravstvenom fakultetu – diplomirani sanitarni inžinjer (za radno mjesto iz tačke 3.),
Diplomu o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-opšti ili drugi smjer (za radno mjesto iz tačke 4. i 5.),
Diplomu o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-farmaceutski smjer (za radno mjesto iz tačke 6.),
Svjedoćanstvo o završenoj osnovnoj školi (za radno mjesto iz tačke 7.),
Diplomu o završenoj srednjoj školi (za radno mjesto iz tačke 8.),
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto iz tačke 2. do 6.),
Licencu za samostalan rad ili potvrdu nadležne Komore da je u postupku izdavanja ili produženja licence za radno mjesto iz tačke 1. do 6.)
Dokaz/uvjerenje o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto iz tačke 8).
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje o državljanstvu.
Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u ORIGINALU ili OVJERENAKOPIJA. U slučaju ovjerenih kopija za stavke pod rednim brojem III. tačka 9. i 10. (Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), datum izdavanja originalnog dokumenta ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objavljivanja ovog oglasa. U slučaju da se dostave ovjerene kopije ovih dokumenata starijeod ranije navedenog prijave će biti odbačene kao nepotpune.

Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ koji podrazumijevaju tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju–seminari i slično), kao i lične podatke sa tačnom kontakt adresom i kontakt telefonom a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu :

JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO

BRANILACA BIH broj 22.

71300 VISOKO

Na poleđini koverte obavezno upisati kontakt informacije kandidata (ime i prezime i kontakt telefon)

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na zvaničnoj web stranici Osnivača općine Visoko i na web stranici JU”Dom zdravlja”Visoko.

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće pozvani na intervju od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Više vijesti
KOMENTARI

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Visokoin.com. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Visokoin.com zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Visokoin.com nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila.