Javni sektor BiH kod komercijalnih banaka zadužen 1,5 milijardi KM

Zaduženost javnog sektora kod komercijalnih banaka u maju ove godine dostigla je iznos od milijardu i po KM, od čega je Federacija BiH dužna 887 miliona KM, a 613 miliona KM Republika Srpska, podaci su Centralne banke BiH.

Iz Centra za zastupanje građanskog interesa saopšteno je da je nagli porast zaduženosti javnog sektora posebno evidentan u posljednje četiri godine, kada se zaduženje kod komercijalnih banaka gotovo udvostručilo sa približno 750 miliona KM u 2008. na sadašnjih milijardu i po KM.

Gledajući strukturu kredita, značajne su razlike između FBiH i RS, pa je tako dug vlasti u FBiH 179 miliona KM, dok je dug vlasti u RS 511 miliona KM. S druge strane, dug javnih preduzeća u FBiH iznosi 708 miliona KM, dok je dug javnih preduzeća u RS 102 miliona KM.

U saopštenju se dodaje da postoje velika odstupanja u podacima o ukupnom iznosu i strukturi zaduženja javnog sektora kod Agencije za bankarstvo FBiH, Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Ministarstva finansija i trezora BiH, gdje su ovi iznosi značajno manji nego što to pokazuju izvještaji Centralne banke BiH.

Zaduživanje kod komercijalnih banaka ni u kom slučaju nije u interesu građana i njihove djece koja će još decenijama otplaćivati dugove.

S obzirom da se komercijalne banke i same zadužuju, njihove kamatne stope su za krajnje dužnike puno nepovoljnije nego što su to, na primjer, kamatne stope za obveznice na međunarodnom tržištu ili kamatne stope za zaduživanje kod razvojnih banaka, navode iz Centra za zastupanje građanskog interesa.

(VisokoIN/Srna)