JKP Visočića Visoko: Izgradnja rezervoara B.Mahala

Zahtjev Općine Visoko da pomognemo izgradnji rezervoara B.mahala, Jkp “Visočica” Visoko je prihvatila kao društveno odgovorna firma. Ove radove smo završili veoma kvalitetno i na vrijeme. Upotrebljeni materijal za izgradnju su unificirani, te visokog kvaliteta.

Stručno osoblje, znanje, iskustvo, te tehnička unificiranost riješenja daje najracionalniji kvalitet – DOBROBIT ZA SVE KORISNIKE.

OVAKO TREBA RADITI I RIJEŠAVATI VODOSNABDJEVANJE, JER BEZ VODE NEMA ŽIVOTA!

(VisokoIN)