Još traje rasprava o boračkoj problematici, borci čekaju ishod

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine još je u toku višesatna poslanička rasprava povodom prezetirane informacije o stanju u boračkoj populaciji FBiH.

Uporedo sa sjednicom, od jutros pred zgradom Parlamenta traje protest više stotina bivših boraca koji očekuju ishod.

Borci su istaknuli tri zahtjeva – da u Federaciji bude formiran jedinstveni registar branilaca, zatim da bude uveden borački mjesečni dodatak braniocima koji nikad dosad nisu imali nikakva primanja po osnovu učešća u odbrani BiH ili su eventualno imali primanja manja od 200 KM, kao i da bude zaustavljeno finansiranje svih boračkih organizacija najmanje na godinu dana dok registar branilaca ne bude “pročišćen” i dok ne budu provjereni zakonitost i transparentnost finansijskog poslovanja svih boračkih asocijacija za zadnjih 15 godina.

Osim toga, Savez ratnih vojnih invalida paraplegičara traži povećanje sadašnjih naknada ovoj kategoriji za tuđu njegu i pomoć, kao i da se toj asocijaci omogući reprezentativnost u ostvarivanju prava.

Trenutno se predlažu zaključci ove tačke dnevnog reda.

Više vijesti