Kadribegović: Nemamo određenu dokumentaciju o nabavci respiratora

Dokumenti i odgovori Federalne uprave civilne zaštite koje je tražila Komisija za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dostavljeni su ovoj instituciji. “Materijali su stigli iza 15 sati, ali nisu protokolisani jer nije bilo nikoga u toj službi, tako da će ih Komisija dobiti nakon što budu protokolisani”, rekao je za N1 predsjedavajući Komisije Damir Mašić.

Komisija bi nakon razmatranja materijala Federalne uprave civilne zaštite, te određenih informacija Vlade Federacije BiH i Federalnog pravobranilaštva trebala zasijedati kraje sedmice.

Mustafa Kadribegović iz Federalne uprave civilne zaštite izjavio je za N1 da su Komisiji za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta FBiH dostavili tražene odgovore, ali ne sve.

“U periodu od kraja prošle sedmice, nakon Komisije 13. maja, stekao sam određeni uvid i obavio razgovore sa kolegama iz ostalih službi. Pregledao sam dokumentaciju koju posjedujemo i na osnovu toga smo dostavili odgovore Komisiji i ministrima Vlade Federacije BiH. Bilo je oko 25 pitanja. Dostavili smo odgovore u domenu u kojem smo mi to mogli. Morate znati genezu ove situacije”, izjavio je Kadribegović za N1.

Kako mislite mogli, dužni ste obzirom da je u pitanju Parlamet Federacije BiH?

“Pa tako je, naravno da shvatamo da smo dužni i želimo da budemo otvoreni prema Parlamentu i Vladi Federacije BiH i prema javnosti, i nije to ništa spormo. Međutim, postoje neke stvari na koje mi u ovom trenutku ne možemo odgovoriti kao, recimo, u ovom trenutku najčešće postavljano pitanje – ko je definisao specifikaciju za nabavku respiratora.”

Zašto ne možete odgovoriti?

“Jednostavno nemamo dokumentaciju, a i nismo učestvovali u tom postupku. Gledajte, da vam kažem, svi postupci nabavki koji su izvršeni od 16. marta 2020. godine do danas su rađeni po tom famoznom članu 10. stav 1. tačka b) – dakle, izuzimanje od Zakona o javnim nabavkama. To je jedan metod koji zapravo nije uopšte definisan i nema nikakvog postupka. Sve što postoji u Federalnoj upravi civilne zaštite mi smo dostavili Vladi i Parlamentu Federacije BiH. U dokumentaciji koja je prezentovana i koju posjeduje Odsjek za javne nabavke – ima to što ima, i to je to.”

Gdje je specfikacija?

“Ima specifikacija koju je dostavio ponuđač”.

A gdje je druga specifikacija?

“Tu ja nikada nisam vidio. Morate razumjeti, vi kao novinari imate pravo istraživati i parlamentarci kao političari koji su izabrani od strane naroda. Kada se provodi redovan postupak javne nabavke, a ovo nije ni blizu toga, onda je ugovorni organ dostavlja u tenderskoj dokumentaciji specifikaciju.”

Toga nema?

“Toga nema. Stanje na tržištu u tom periodu pandemije, krajem marta, početkom aprila, takvo da su svi u svijetu tražili, potražnja je bila ogromna, EU je zabranila izvoz medicinske opreme, nije se moglo dobaviti i imali smo tu situaciju. Sve to treba staviti u taj kontekst”, rekao je za N1 Mustafa Kadribegović.