Kakanjski rudari za deset mjeseci proizveli 924.120 tona uglja

Rudari Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ u prvih deset mjeseci 2011. godine proizveli su 924.120 tona uglja što predstavlja 99,80 posto planirane proizvodnje. U Upravi preduzeća vjeruju da će i ove godine ostvariti proizvodni rezultat iznad milion tona uglja. U prilog tome govori podatak da je u prvih sedam radnih dana novembra proizvedeno 30.619 tona uglja, što je više od planiranog.

„Ukupna dnevna proizvodnja uglja u Rudniku Kakanj kreće se između 4.400 i 4.700 tona jer se na površinskom kopu Vrtlište, pored proizvodnje iz Haljinića, dnevno kopa oko 2.900 tona uglja“, izjavio je Jakub Mehić, izvršni direktor za proizvodnju i održavanje RMU „Kakanj“.

(VisokoIN/Fena)