Kakvo je seksualno ponašanje bh. studenata

Polovina studentske populacije u BiH nema rizično ponašanje koje može biti povezano sa HIV/AIDS-om i drugim polno prenosivim bolestima, skoro trećina studenata ima jedan do tri rizična faktora u odnosu na HIV i druge polno prenosive bolesti, a svaki šesti student ima četiri i više rizičnih faktora.

Više od pola studenata imalo seksualne odnose

U BiH 38 odsto studentske populacije konzumira alkohol, 25,8 odsto duvanske proizvode, 4,5 odsto koristi psihoaktivne supstance, 97,9 odsto nije bolovalo od spolno prenosivih bolesti, 3,6 odsto ima trajne tetovaže, a 6,3 odsto pirsing, rezultati su istraživanja Instituta za javno zdravstvo Republike Srspke i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Najveći procenat studenata, više od 90 odsto, ima heteroseksualno opredjeljenje, više od polovine studenata u BiH imalo je seksualni odnos – u većem procentu mladići (72,5 odsto) u odnosu na djevojke (41,5 odsto).

Istraživanje je pokazalo da prvi seksualni odnos studenti u BiH imaju u prosjeku sa 17 ili 18 godina. Nešto više od dvije trećine studenata u BiH potvrđuje korištenje kondoma pri prvom seksualnom odnosu, dok nakon prvog seksualnog odnosa stav prema sigurnom seksu i svijest o značaju upotrebe kondoma opada kod studenata u Srpskoj, a raste u Federaciji BiH.

Seksualni odnos bez kondoma sa slučajnim partnerom potvrđuje petina studenata u BiH, više od tri četvrtine studenata rizično se ponaša i ne koristi kondom prilikom oralnog, a više od polovine studenata prilikom analnog odnosa.

Oko dvije trećine studenata izjavljuje da najčešće kondom koriste kada stupaju u intimne odnose sa osobom koju su tek upoznali, oko polovine studenata ima seksualne odnose bez kondoma u kontaktu sa injekcionim korisnikom, homoseksualcem i sa biseksualcem.

Više od 90 odsto studenata ne pruža niti daje seksualne usluge iz koristoljublja.

Jednaka prava

Većina studenata u BiH, njih 88, 5 odsto, poznaje četiri i više načina prenosa HIV infekcije, studenti iz gradskih sredina posjeduju značajno više znanja o načinu prenosa i prevenciji, a više od dvije trećine studenata u BiH zna za tri i više načina za sprečavanje prenosa HIV infekcije, dok svega 1,2 odsto sve načine prevencije HIV/AIDS-.

Više od tri četvrtine studenata smatra da osobe oboljele od HIV/AIDS-a treba da imaju jednaka prava i uslove života kao i ostali ljudi, dok 72,6 odsto studenata smatra da sami treba da odluče o tome ko će znati za njihov status. Oko 60 odsto izjavljuje da bi pružili prvu pomoć oboljeloj osobi uz primjenu mjera lične zaštite, a 58,3 bi nastavilo druženje sa takvom osobom.

Više od polovine studenata nije čulo za postojanje Centara za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV/AIDS (DPST centre), studenti iz gradskih i prigradskih sredina su mnogo više informisani o postojanju DPST centara u poređenju sa njihovim vršnjacima iz seoskih sredina….

U istraživanju 3.677 studenata

Opšti cilj istraživanja bio je da se utvrdi znanje, stavovi i ponašanje studentske populacije u odnosu na DPST centre, sa osvrtom na motivacione faktore koji se mogu dovesti u vezu sa potencijalnim korištenjem usluga DPST centara.

Ciljnu populaciju istraživanja činili su studenti prve i završne godine redovnog studija na pet javnih univerziteta u BiH. Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 3.677 studenata u BiH.

DPST centri se posmatraju kao medicinska intervencija koja podrazumijeva prije i post-testno savjetovanje udruženo sa testiranjem. Primarna uloga DPST centara je da pomognu ljudima da promijene svoje seksualno ponašanje, ukoliko su HIV pozitivni, kako bi izbjegli HIV transmisiju na partnera/partnerku, odnosno da ostanu negativni.

(VisokoIN/Srna)