Kantonalna bolnica Zenica u 2016. ostvarila gubitak od 3,1 milion KM

Kantonalna bolnica Zenica (KBZ) u 2016. godini ostvarila je gubitak u iznosu od 3.160.327 KM, navodi se u revizorskom izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH. Inače, ovo je prvi revizorski izvještaj o finansijskom poslovanju najveće zdravstvene ustanove u ZDK otkako postoji.

Revizori navode da je Upravni odbor KBZ-a 27. februara ove godine donio odluku o utvrđivanju gubitka za 2016. godinu, ali da nije donesena odluka o načinu pokrića gubitka.

– Pored svih poduzetih aktivnosti, bolnica je u revidiranoj godini nastavila da posluje s gubitkom. Mjesečne doznake iz sredstava doprinosa zdravstvenog osiguranja, vlastiti prihodi iz poslovnih aktivnosti te subvencije iz budžeta Vlade ZDK nisu bili dovoljni za izmirenje dospjelih obaveza i pokriće svih troškova poslovanja – navodi se u izvještaju.

Inače, sistematizacijom je predviđeno 1.691 radno mjesto, a broj uposlenih na dan 31. decembar 2016. godine bio je 1.678.

– U 2016. godini primljen je 121 uposlenik bez konkursa, a u istom periodu radni odnos prestao je za 100 uposlenika po različitim temeljima, kao što su penzioniranje, istek ugovora na određeno vrijeme, teža povreda radne obaveze, sporazumni prekid ugovora o radu, nejavljanje na posao nakon isteka neplaćenog odsustva, stjecanje prava na invalidsku mirovinu i prekid radnog odnosa usljed smrti – navode revizori.

Finansijski troškovi

Kad su u pitanju finansijski troškovi, oni su iskazani u iznosu od 55,2 miliona KM, a samo na plaće i ostala lična primanja utrošeno je 40,6 miliona KM.

Najviša plaća isplaćena je u neto iznosu od 4.059 KM bez minulog rada, a najniža 364 KM.

Prosječna plaća u KBZ-u u 2016. godini iznosila je 945 KM.

Plaća direktora

Kako se navodi u revizorskom izvještaju, osnovna plaća direktora utvrđena je u visini od tri prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u ZDK koja se uvećava za dodatak rukovođenja 30 posto, zvanje primarijusa tri posto i doktora nauka 10 posto.

– Uz obračun plaće, direktoru je vršen obračun naknade za pripravnost kao ljekaru specijalisti. Po svim temeljima, ukupna mjesečna dodatna primanja direktora iznosila su do 1.887 KM, od čega se na pripravnost odnosi pola ovog iznosa – navodi se u izvještaju.