da block

Kina: Novi sigurniji i brži internet

da block

Život bez interneta u današnjem vremenu je skoro nezamisliv. Međutim, pored svih pogodnosti koje nema nudi ova mreža zaboravljamo da svakodnevno povečanje broja korisnika opterečuje mreži i da ona postaje sve zagušenija i sve podložnija virusima i hakerskim napadima.

Na tome se veoma malo radi ili jednostavno inžinjeni ne mogu odgovoriti na sve izazove koji se pred njih stavljaju zbog brzine javljanja problema.

Ipak, dobre vijesti za sve nas dolaze iz Kine. U ovoj zemlji je osmišljena nova generacija interneta za koju mnogi tvrde da je tiječ o najnaprednijem mrežnom sistemu.

Koncept nove generacije interneta ima rješenje za nemogućnost zaustavljanja širenja virusa. Ukoliko bi se sada pokušalo zaustaviti širenje virusa, morao bi se ugasiti cijeli internet što bi izazvalo veče posljedice od širenja virusa, zbog toga su Kinezi radili na razvijanju bolje sistema sigurnosti (okosnica Source Addres Validation Architecture (SAVA)). Ovaj sistem bi trebao riješiti probleme koji proizilaze iz nemogućnosti otkrivanja tačne IP adrese računara koji se želi spojiti na vašu mrežu i nanjeti vam štetu.

Novi sigurnosni sistem predviđa gradnju baze podataka “sigurnih” računara sa IP adresama. Ukoliko se IP adresa računara ili nekog drugog uređaja s kojeg dolaze podaci ne podudara s računarom u bazi (vašim računarom), pristup podacima će biti blokiran. Ovaj sistem će sigurno sigurnost podići na mnogo veći nivo.

SAVA je zainteresovala i jednog od pionira interneta Stevea Wolffa koji je rekao da ova ideja ima budućnost i da je prihvatljiv i poželjan model sigurnosti koji treba prihvatiti i na Zapadu.

Kinezi su u svoj web prostor počeli ugrađivati sigurnije mehanizme, ali to nije jedina stvar u kojoj su prestigli Zapad.

Na internetu nedosataje prostora jer sadašnji standard adresa IPv4 ima samo 4,3 milijarde mjesta, pa se zbog toga veoma dugo radi na novom standardu IPv6 koji će omogućiti neograničen broj mjesta. Kinezi su odavno postali svjesni da će doći do potpunog zagušenja i nedostatka prostora, pa su zbog toga već počeli koristiti IPv6 standard.

“Usvajanje novog protokola za Kinu nacionalni je interes jer svakome tko želi biti prisutan na internetu, to se mora omogućiti. Mi na Zapadu nismo tako daleko otišli. Razmišljamo li o budućnosti interneta, svatko tko planira njegov razvoj mora obratiti pozornost na rješenja iz Kine “, rekao je Donald Riley, informatički stručnjak sa univerzitetu u Marylandu.

(VisokoIN)