da block

Kljako: Poboljšanjima omogućiti bolji status boraca u bh. društvu

da block

Na Skupštini Saveza ratnih vojnih invalida (RVI) Federacije BiH danas je razmatran izvještaj za 2017.godinu, a razgovarano je o aktualnim temama koje se tiču socijalno-statusnih prava RVI. Na osnovu toga će biti sačinjen program smjernica daljeg rada i djelovanja Saveza.

Potpredsjednik Skupštine RVI Haris Kljako je kazao da reforma u oblasti boračko-invalidske zaštite zahtijeva određene promjene i poboljšanja za što bolji status boraca u bh. društvu.

– Smatramo da demobilisani borci, kao najugroženija kategorija, treba da ostvare određena prava u obimu i mogućnostima koje država BiH može u ovom trenutku dati – kazao je Kljako za Fenu.

Dodao je da se mora voditi računa o demobilisanim borcima i najugroženijim ratnim vojnim invalidima, kategorije od 20 do 50 posto, koji su radno nesposobni.

– Mi moramo čuvati našu državu Bosnu i Hercegovinu, znamo šta se dešavalo u proteklom periodu. Moramo biti apolitični i trijezne glave vidjeti šta je najbolje – rekao je i podsjetio da je Savez RVI zagovornik ideje da sva boračka udruženja budu pod jednim krovom, a da zakon o boračkim udruženjima mora biti uređen i da ga Parlament Federacije BiH mora donijeti.

– Uvjereni smo da time dobijamo reprezentativne predstavnike boračkih udruženja, a to Savez RVI i jest. Savez RVI FBiH je ustrojen na način da na nižem nivou organiziranja postoje kantonalni savezi, ispod kantonalnih općinske organizacije i smatramo da apsolutno imamo organizacionu šemu koja zadovoljava da bude reprezentativni predstavnik – zaključio je Kljako.

Inače, Savez RVI čini sedam kantonalnih odbora i ima 131 delegata, te stoga Kljako i smatra da može biti reprezent za boračku populaciju sa takvom koordinacijom temeljnih boračkih organizacija.

Sjednici današnje Skupštine RVI FBiH, koja je održana u Domu oružanih snaga BiH, prisustvovao je i federalni ministar za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, koji je kazao da država BiH čini sve kako bi RVI bili zbrinuti.

U tom smislu je naveo da korisnika prava po federalnim zakonima ima – 47.781 ratni vojni invalid, 39.349 porodica šehida i poginulih boraca, 4.944 dobitnika najvećih ratnih priznanja, 34.400 je penzija po zakonu o povoljnijem penzionisanju.

Direktnu pomoć putem transfera, pomoć u liječenju, stambenom zbrinjavanju, pravnu pomoć, pomoć za dženaze i sahrane dobilo je 24.000 branilaca i članova njihovih porodica.

Po kantonalnim zakonima, Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članovima njihovih porodica, pomoć i podršku kroz razne grantove je u 2017. godini dobilo više od 100.000 branilaca i članova njihovih porodica.

Ministar Bukvarević je naglasio da se dostignuti obim pojedinačnih prava i sredstava u budžetu FBiH na poziciji resornog ministarstva u narednih najmanje pet godina neće umanjivati.