Koja su najtraženija, a koja najplaćenija zanimanja u BiH?

Prema broju objavljenih oglasa na portalu Posao.ba, radnici su najtraženiji u sljedećim kategorijama: Komercijala i prodaja, Informatika – softver, Obrazovanje, Ekonomija i finansije te Administrativne usluge. Kategorije Informatika – softver i Obrazovanje predstavljaju i deficitarne kategorije, budući da je postojala velika ponuda otvorenih radnih pozicija ali i manjak stručnog kadra za popunjavanje istih.

Deficitarne kategorije, pored kategorija Informatika – softver i Obrazovanje, su i kategorije Menadžmenta i upravljanja i Ugostiteljstva. Suficitarne kategorije u prvoj polovini 2012. godine (gdje je postojala velika potražnja ali mala ponuda poslova) bile su: Proizvodnja, Turizam, Telekomunikacije i Veterina.

Potražioci posla iskazali su najveći interes za rad u kategorijama Komercijala i prodaja, Administrativne i slične usluge, Ekonomija i finansije, Transport – skladištenje i logistika i Obrazovanje.

Visoka stručna sprema i dvije do četiri godine radnog iskustva sudeći prema zahtjevima koje su postavljali poslodavci u oglasima na portalu Posao.ba, predstavljaju i dalje osnovni preduslov za zaposlenje. Tako čak u 45,5% oglasa poslodavci su tražili radnike sa visokom stručnom spremom, a u 31,5% oglasa zahtijevana je srednja stručna sprema.

Dvije do četiri godine radnog iskustva tražene su u 33,4% oglasa, a jedna godina u 25,4% oglasa. U 17,9 % oglasa radno iskustvo nije navedeno, a u svega 12% oglasa naznačeno je da radno iskustvo nije potrebno. Pored visoke stručne spreme i radnog iskustva, u 81% oglasa zahtijevano je i poznavanje stranog jezika, najčešće engleskog, a u 85% oglasa zahtijevano je i obavezno poznavanje rada na računaru.

Stanje sa platama u BiH, prema podacima portala Plata.ba, i dalje je nepromijenjeno. U BiH i dalje najviše zarađuju zaposleni u višem menadžmentu, na pozicijama country menadžera, direktora sektora, direktora prodaje te izvršnih direktora, sa prosječnim platama od 2 000 do 4 000 KM.

Oko 400 KM u prosjeku zaradi se na poslovima čuvanja djece i kućnim poslovima, te na pozicijima poljoprivrednog tehničara, obućara, čistača, krojača i sličnim niskokvalificiranim poslovima.

(VisokoIN)