da block

Kome je u našoj državi stalo da natalitet opadne?

da block

Bosna i Hercegovina nema nadležnosti niti pravni okvir za ujednačenu socijalnu zaštitu na cijeloj teritoriji, jer se isključiva nadležnost za ovu oblast nalazi na nivou entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske.

Sistem socijalne zaštite u BiH je organizovan na nivou kantona u FBiH i opština u RS i kao takav je krajnje birokratizovan, rascjepkan i neefikasan. Nepostojanje zakonskog okvira na nivou države i istovremeno neharmoniziranost zakona između entiteta kojima se reguliše ova oblast dovodi do isključivanja pojedinih grupa stanovništva iz sistema zaštite i do diskriminacije.

“Nas nekolicina majki pokušavamo da se “čuje” o tome i naravno da nam daju ono na što imamo pravo a to je preživljavanje sa našim bebama,” ističe jedna od naših čitateljki koja je željela da ostane anonimna.

“Prošlog mjeseca smo trebali dobiti naknadu za februar međutim ništa. Evo već je april a u opštini ljudi ne znaju kada će biti naknade. Mislim da se treba postaviti pitanje: Kome je u našoj državi stalo da natalitet opadne, a hoće sigurno ukoliko nam ne daju ono osnovno za preživljavanje. Inače sam majka dvije curice, jednoj je 5 i pol godina a drugoj će skoro 4 mjeseca. Porodiljsku naknadu sam dobila samo za decembar 2012. i za januar 2013 god,” kaže porodilja iz Sarajeva.

Mjesečne naknade za porodilje:

Sarajevski kanton – 450 KM
Livanjski kanton – 810 KM
HNK i Posavski kanton – 0 KM
Republika Srpska – od 300 do 4.000 KM