Konačna preliminarna lista za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Ze-do kantona za akademsku 2014/2015. godinu, Komisija je razmotrila podnesene prigovore i sačinila Konačnu preliminarnu listu na koju kandidati imaju mogućnost ulaganja žalbe.

Konačna preliminarna lista može se pogledati na Oglasnoj ploči Općine Visoko svakim radnim danom od 08:00 – 16:00 sati, počev od 01.07.2015. godine i na web stranici Općine Visoko.

Kandidati na Konačnu preliminarnu listu mogu uložiti žalbu putem nadležne Općinske službe koja se podnosi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko–dobojskog kantona u roku od 8 dana od dana objavljivanja Konačne preliminarne liste na Oglasnoj ploči Općine Visoko.

Više vijesti