Konvertibilna marka u opticaju 20 godina

Prve novčanice konvertibilne marke /KM/ izdate su na današnji dan 1998. godine, a na kraju maja ove godine u opticaju je bilo 65.167.762 komada novčanica i 344.831.027 komada kovanica, ukupne vrijednosti 4.452.111.578,60 KM.

Prve novčanice konvertibilne marke izdate su na današnji dan 1998. godine, nepunih godinu dana nakon početka rada Centralne banke BiH.

“Prvi kovani novac konvertibilne marke pušten je u opticaj 9. decembra 1998. godine”, saopšteno je iz Centralne banke BiH.

U saopštenju se napominje da su tokom godina, neke od prvih novčanica KM, apoeni od 50 feninga, 1 KM i 5 KM, povučene iz opticaja i prestale su da budu zakonsko sredstvo plaćanja, a zamijenjene su kovanim novcem.

U vrijeme kada je KM puštena u opticaj, u BiH su korišćene valute stranih zemalja, od kojih je njemačka marka bila prihvaćena na cijeloj teritoriji. Vrlo brzo, KM je postala dominantno sredstvo u gotovinskim transakcijama, a do kraja 1999. godine postala je i jedino sredstvo plaćanja.

“Konvertibilna marka bila je prvobitno vezana za njemačku marku po kursu jedan prema jedan. Povlačenjem njemačke marke iz opticaja, KM je preuzela kurs njemačke marke prema evru – jedna konvertibilna marka za 0,51129 evra, odnosno jedan evro za 1,95583 konvertibilnih maraka”, navedeno je u saopštenju.

U saopštenju Centralne banke BiH dodaje se da vrijednost KM, izražena u evru, nikad nije dovedena u pitanje.

“Uvođenje KM bio je ne samo dobar, nego i odlučujući korak u kreiranju monetarnog sistema i održavanja stabilnosti valute”, navodi se u saopštenju.

U proizvodnji gotovog novca, Centralna banka se rukovodi tehnološkim standardima koji se provode u zemljama EU, a odnose se na kvalitet, vijek trajanja i zaštitne elemente novčanica i kovanog novca.

“Novčanice i kovani novac KM se proizvode sa visoko kvalitetnim materijalima i zaštitnim obilježjima koja se kontinuirano unapređuju s ciljem zaštite od krivotvorenja”, navedeno je u saopštenju.