Kroz korupciju u javnim nabavkama godišnje se u privatne džepove slije i do 700 miliona maraka

Rasprostranjenost korupcije u oblasti javnih nabavki pokazuje da se zakon bezočno krši, a nema efikasnog odgovora institucija na tu činjenicu, kažu analitičari.

Čak ni Kancelarija za razmatranje žalbi (KRŽ) nema evidenciju iz koje bi se jasno moglo vidjeti kolika je vrijednost sudskih sporova te budžetski nivo iz kojeg bi se eventualno platile potencijalne obaveze. To su KRŽ zamjerili revizori, a iz nevladinog sektora, uz opasku da je Kancelarija važna stepenica u sprečavanju korupcije u javnim nabavkama, stiže ocjena da su zakon u potpunosti počeli da primjenjuju tek nedavno, nakon brojnih pritisaka.

Zaposleni u ovoj kancelariju nisu sredili arhiv sudskih sporova i sabrali koliko su oni “teški”. Radi 17 zaposlenih u KRŽ, a za njihove plate je prošle godine potrošeno 684.489 KM, prenose Nezavisne novine.

“Bez pritisaka nevladinog sektora i pojedinaca zakon se nije sprovodio, a i sad se to radi djelimično. Pravna zaštita mora da bude efikasna – rješenja, odnosno prihvatanje ili odbijanje žalbe mora da se obavi u razumnom roku. Onaj ko se žali ima pravo na nadoknadu troškova pripreme ponude ili odštetu u visini 10 odsto ponuđene cijene, zavisno koji je od ta dva iznosa veći. Kancelarija je tu odredbu tek nedavno počela da primjenjuje, a rade godinama”, kazao je Milorad Vulić iz Nadzornog odbora Udruženja građana “Tender”.

Prema njegovim riječima, neprimjenjivanjem pomenutih zakonskih odredbi, Kancelarija za žalbe ohrabrivala je one koji krše zakon da to nastave da rade jer za njih nije bilo sankcija.

“KRŽ bi trebalo da štiti zakon, a osnovni problem je što nisu koncipirani kao organizacija profesionalaca, već politička organizacija pojedinaca koji se bore za svoje pozicije i reizbor na funkcije. Bez radikalne promjene u njihovom radu ne može se očekivati napredak”, izričit je Vulić.

Amir Pilav, predsjedavajući KRŽ, odbacuje kritike na račun ove institucije ističući da se postižu izvrsni rezultati kad se uporedi broj žalbi, broj osoblja koje radi i finansijska sredstva koja Kancelarija ima na raspolaganju.

“Ima problema koji dolaze od toga da, niti nam je odobreno dovoljno sredstava, niti osoblja za rad, a imamo eksploziju žalbi”, naglasio je Pilav ilustrujući to podatkom da će BiH i ove godine oboriti rekorde, jer je do sada na adresu KRŽ stiglo više od 1.400 žalbi, skoro 30 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

“Sa druge strane, Agencija za javne nabavke BiH stalno je pripremala neadekvatne zakonske prijedloge, a bez izmjene pojedinih zakonskih rješenja, većeg broja osoblja i sredstava za rad teško se može postići nešto više nego sada”, izričit je Pilav.

Odgovarajući na primjedbe revizije o evidenciji sudskih sporova, on je kazao da KRŽ ima više od 10.000 predmeta u radu, a da “nema dovoljno ljudi da smjesti sve te spise, a kamoli ljudi da ih evidentiraju”.

Kancelarija čija je uloga da kao drugostepeni organ obezbijedi pravilno provođenje odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH prošle godine je potrošila 1.070.666 KM budžeta. Tu se našlo i 88.110 maraka za razne naknade – prevoz, topli obrok, regres… Samo za poštanske usluge potrošeno je čak 29.182 KM. U godišnjem budžetu bilo je i po 400 maraka mjesečno za troškove reprezentacije predsjedavajućeg. KRŽ je prošle godine uspjela da zaradi 68.097 maraka i to naplaćujući administrativne takse za podnošenje žalbi.

S obzirom na to da se, kroz korupciju u javnim nabavkama u BiH, godišnje u privatne džepove slije i do 700 miliona maraka te da mnogi ovu oblast nazivaju “crnom rupom” insitutcija BiH, mnogo se očekuje od novog zakona o javnim nabavkama. Agencija za javne nabavke BiH početkom avgusta zadužena je da u roku od dva mjeseca sačini novi prijedlog nacrta Zakona o javnim nabavkama BiH.

BROJKE:

Budžet – Tražili 1.355.674 KM, potrošili 1.070.666 KM

Bruto plate – 684.489 KM (17)

Naknade – 88.110

Telefonske i poštanske usluge – 49.612 KM

Troškovi za službena vozila (5) – 19.024 KM

Iznajmljivanje zgarada – 152.054 KM

(VisokoIN)