Ljekari iz Visokog daju punu podršku kolegama iz Tuzle

Predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatogije podružnice Visoko dr. Prnjavorac Safet, dao je izjavu da je ovaj sindikat legitiman na cijeloj teritoriji FBiH i ovim putem njih 40 ljekara iz Visokog daje punu podršku kolegama iz Tuzle.

”Sindikat ljekara je kao jedno tijelo, ako jedan dio tijela oboli to osjeća i cijeli organizam. Napominjemo da je Tuzla prepoznatljiva u širem regionu kao prestižan medicinski centar upravo radi stručnosti naših kolega što treba cijeniti. Takođe apelujemo na vladu TK da se postavi partnerski prema ovoj kategoriji i slijede dobru praksu vlade ZDK i drugih vlada kantona u FBiH i dodatno ulože napor u iznalaženju najboljeg rješenja, jer kako kaže jedan naš kolega – bez zadovoljnog doktora nema zadovoljnog pacijenta”.