da block

Ljekari u Tuzlanskom kantonu stupaju u generalni štrajk

da block

Zbog neusaglašavanja kolektivnih ugovora, Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, koji okuplja 1.120 ljekara, najavio je stupanje doktora u generalni štrajk u javnim zdravstvenim ustanovama u ovom kantonu u ponedjeljak, 4. juna u 7:30 sati.

Na danas održanoj konferenciji za medije, najavljeno je da su stvorene sve zakonske pretpostavke za štrajk u Tuzlanskom kantonu, koji će trajati do ispunjenja svih postavljenih zahtjeva.

Članovi će, najavili su, obustaviti rad, ali je obavezno prisustvo na radnim mjestima, a u znak solidarnosti sa ljekarima iz Tuzlanskog kantona, u polusatni štrajk stupit će i ljekari u ostalim kantonima.

“Razlog za donošenje odluke o pokretanju štrajka proizilazi iz dva zahtjeva, a to su zaključivanje kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona, čime bi radno-pravni status članova Strukovnog sindikata bio utvrđen na identičan način kao i status doktora medicine i stomatologije u ostalim kantonima koji su već zaključili takve ugovore. Drugi zahtjev je utvrđivanje reprezentativnosti Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona čime bi on na identičan način bio priznat kao i strukovni sindikati doktora medicine i stomatologije u ostalim kantonima u FBiH”, izjavio je dr. Admir Suljić, predsjednik štrajkačkog odbora Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.

Podsjećajući da su ljekari u Tuzlanskom kantonu i Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla među vodećim u FBiH po kvaliteti usluga koje pružaju, naglasili su da će se štrajkom osim za povećanje plaća boriti i za vraćanje dostojanstva ljekarskoj profesiji.

“Vlada Tuzlanskog kantona nam je ponudila ponudu koju smo morali odbiti jer nas ta ponuda stavlja na šesto mjesto po primanjima u Federaciji BiH u odnosu na druge kantone. Za nas je to neprihvatljivo. Tražili smo da se osnovna primanja izjednače u svim kantonima i da svi doktori imaju ako ne ista, onda barem približna primanja. Čak bi doktori u Livnu, Zenici i Travniku, prema ponudi Vlade Tuzlanskog kantona, imali veća primanja od doktora u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla”, navodi Suljić, dodajući da je sličan problem bio i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ali da je prevaziđen.

Ljekari iz Tuzlanskog kantona pozvali su građane i pacijente na razumijevanje, te naglasili da će primati hitne slučajeve.