Lokalne vlasti u BiH moraju pokazati uključenost u pitanje migracija

Zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dr Bisera Turković, danas je, 6. januara 2021. godine, telefonom razgovarala sa njemačkim državnim ministrom za evropske poslove Michaelom Rothom.

Državni ministri su razgovarali o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini. Ministrica Turković je predstavila trenutne podatke o broju migranata i trenutnim uslovima u kojima borave migranti u našoj zemlji, te govorila o uključenosti bh. vlasti u rješavanje ovog pitanja.

Ministar Roth je kazao da je Evropska unija preuzela dio odgovornosti u migrantskoj krizi i da je spremna i dalje da pomaže, te da je važno da lokalne vlasti pokažu određeni stepen uključenosti u ove procese.

Sagovornici su se usaglasili da je neophodno raspoređivanje migranata u cijeloj zemlji, te da teret migrantske krize trebaju nositi svi dijelovi Bosne i Hercegovine. Dodali su da je neophodna neodložna akcija kako bi se zbrinuli migranti koji se trenutno nalaze u teškoj situaciji.

Tokom razgovora, rečeno je da Njemačka nudi Bosni i Hercegovini tehničku pomoć u rješavanju krize.