da block

Manjak u budžetu FBiH popeo se na 31 milion KM

da block

Manjak u federalnom trezoru, prema saznanjima današnjeg Dnevnog avaza, popeo se na 31 milion KM i bez tranše Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) situacija će biti katastrofalna.

Najviši je dug rudnicima uglja, blizu 20 miliona KM. Dubiozu nisu riješila ni sredstva Evropske komisije koja su nedavno legla u trezor.

“Nemamo dovoljno prihoda i to je činjenica. Dobili smo sredstva od Evropske komisije i ona su bila nedostatna da se izmire svi dugovi iz 2012. godine. Dugujemo zdravstvu četiri miliona KM i poljoprivredi pet miliona KM. Problemi bi mogli eskalirati već u ovom mjesecu, jer nam krajem marta dospijeva isplata obveznica za staru deviznu štednju od 36 miliona KM” – kaže izvor “Avaza” iz Vlade FBiH.

Dodaje da je isplata obveznica za staru deviznu štednju prioritet odmah nakon vanjskog duga.

Da bi federalni budžet dobio tranšu od MMF-a, navodi da je neophodno da se što prije usvoji u Parlamentu FBiH zakon o povoljnijem penzionisanju, što je i uvjet ove finansijske institucije.

Federalni ministar finansija Ante Krajina za “Avaz” je potvrdio da postoje neizmirena dugovanja prema određenim budžetskim korisnicima.

“U situaciji smo da smo deficit vukli još iz 2011. godine, a to znači da nismo ostvarili prihode na razini ostvarenih rashoda i zato sada kasnimo s isplatom. Nismo sada u situaciji da budemo likvidno ažurni. Da bismo izmirili ta dugovanja, morali bismo uzeti kredit s kamatom i imali bismo veće troškove” – kaže Krajina.

(VisokoIN/Fena)