Mediji su glavni krivci što zločinci pričaju da muslimanima nije mjesto u Evropi

Lažne medijske vijesti proizvode haos i mržnju u glavama ljudi koji posežu za ubijanjem nevinih ljudi iz pakosti i ličnog zadovoljstva. Ovih dana iznova čujemo u srcu Europe zločinca koji javno na sudu u Oslu kaže da bi opet ubio više od 70 ljudi zato što vjeruje da muslimanima nije mjesto u Europi i da su ga inspirirali zločinci koji su ovdje ubijali nas Bošnjake.

Reisu-l-ulema Mustafa Cerić danas je imamio džumu namaz i održao hutbu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu.

“Draga braćo i sestre, Šta je trač? Trač je (ghibet) besposlena priča o osobi ili osobama u njihovoj odsutnosti. Trač je vrsta žalopojke zbog izgubljenog prijatelja, razočarenje u čovjeka i potreba da se brata ili prijatelja osudi u odsustvu pred drugim bratom ili prijateljem za koga se misli da će mu biti bolji i vjerniji brat i prijatelj od onog prvog.

U tom traču, odnosno žalopojki i tužbalici na račun brata i prijatelja govori se i što jeste i što nije, govori se sa predrasudom i željom da se brata ocrni a sebe opravda i sebe objasni kao poštenog, iskrenog i odanog brata i prijatelja. Nekada je trač bio ograničen na mali krug ljudi i na određena mjesta u mahali, kao mahalska priča ili u čaršiji, kao čaršijska besposlica.

Međutim, danas trač postaje globalna zarazna bolest, kao kolera koja napada ljudski mozak s naglim opadanjem snage ljudske pameti da prepozna istinu i odbaci laž, da podrži dobro i osudi zlo.

Danas je globalni trač kao zarazna bolest malarije u močvarama ljudskog nemorala, ljudske gluposti, ljudske zlobe, ljudskog ubijanja i samoubijanja, ljudskog rušenja mostova povjerenja među ljudima i narodima, ponekad, ni zbog čega drugog već zbog osobnog uživanja i ismijavanja smisla života na zemlji.

Sve je više umnih i odgovornih ljudi u svijetu koji su zabrinuti zbog ovakvog globalnog stanja duha i morala i sve je više onih koji shvataju da je ljudski um nedovoljan i da je ljudska pamet nemoćna da se nosi sa mentalnim zarazama koje se šire najviše među onima za koje se misli da su materijalno zbrinuti i fizički zdravi.

Sve više jača uvjerenje među umnim i idgovornim ljudima u svijetu da se čovjek mora vratiti uzroku svih stvari i početku svih početaka, a to je Božja mudrost, koja liječi ljudski um i Božja uputu koja liječi ljudsku pamet. I, doista, draga braćo i sestre, sve je više seminara i konferencija u svijetu na kojima glavnu riječ imaju ljudi od kojih se očekuje da otkriju tajnu spasa čovječanstva od potpunog ludila i besmisla, kojeg proizvodi trač u svojoj najopsnijoj formi klevete (nemimet), a to su lažne glasine, lažne medijske vijesti, koje se o pojedincu, jednoj cijeloj vjeri, naciji, rasi i kulturi šire sa zlim namjerama koje proizvode haos i mržnju u glavama ljudi, koji onda posežu za ubijanjem nevinih ljudi iz pakosti i ličnog zadovoljstva, kao što ovih dana iznova čujemo u srcu Europe zločinca koji javno na sudu u Oslu kaže da bi opet na isti način ubio više od 70 ljudi zato što vjeruje da muslimanima nije mjesto u Europi i zato što su ga inspirirali zločinci koji su ovdje ubijali nas Bošnjake samo zato što smo muslimani.

Do tih i takvih nisu doprle a, očito, ni sada ne dopiru poruke iz svetih knjiga, na koje se i oni ponekad pozivaju, poruke kao što su: – Jezik je mali organ, ali izgovara velike i strašne riječi; pogledaj kako mala vatra može da zapali veliki plast sijena; jezik je mala vatra; jezik upravlja, kalja i otkriva cijelo naše tijelo; jezik trasira naš životni put; jezik pali i džehennemsku vatru; sve vrste divljih životinja je moguće pripitomiti, i ptice u gori, i neke ribe u moru, osim jezika ljudskog.

Zato je potrebno da jezik čita i uči Božje knjige, da čovjeku na jeziku uvijek bude Božje ime, da stalno ponavlja salavate i selame na Božje vjerovjesnike, da svoj um napaja Božjom mudrošću, da svoju pamet napuni Božjom uputom tako da jezik bude pod kontrolom kako ne bi nikoga tračao i nikoga klevetao.

Prije sto godina mislilo se da će industrijska revolucija riješiti sve probleme svijeta. Dva svjetska rata koja su odnijela milione ljudskih žrtva, uključujući i genocid nad Bošnjacima krajem prošlog stoljeća, pokazala su da to nije tako.

Svijet se bio okrenuo sekularnom humanizmu, vjerujući da je u tome put spasa za čovječanstvo, kao da Boga nema, te da se na taj način može ustanoviti moralna načela u međunarodnim odnosima, bez pomoći istinskih vjerskih uvjerenja, ali od toga nema ništa. Za takozvani moderni svjetonazor sudovi i sudije koji su se pozivali na strah pred Bogom proglašeni su licemjernim manipulatorima.

Umjesto tih sudova i sudija pojavili su se sudovi kao televizijske večernje vijesti i sudije kao novinari koji instantno sude i presuđuju uime navodnog sekularnog humanizma i oslobađanja ljudi od religije kao opijuma za narod.

Ti sudije se ne boje Boga, ali se boje svog poslodavca, kojem robuju da bi sačuvali svoj položaj bez obzira na istinu i moral. No, oni su taj omraženi opijum religije zamijenili za svoj opijum prosvjećene manipulacije masama, kojima se govori da je ovaj život igra i zabava, da je strah od Boga izmišljena stvar, te da je istina samo ono što oni kažu, a kad se ustanovi da to ipak nije istina, oni odgovaraju ljudima pa mi smo vam, makar malo, omogućili da živiteu lažnom miru. Tako nam je bilo decenijama bezbožničkog “mira” i “blagostanja” i tako će nam opet bita ako nam se spomenuti kur'anski lijek kao preventivna vakcina ne primi, posebno onima među nama koji odbijaju da prime tu vakcinu, vjerujući da negdje drugdje ima bolja vakcina od ove kur'anske.

Draga braćo i sestre, za nas muslimane nije bilo, niti ima sad, niti će bit ubuduće bolje i efikasnije preventivne vakcine protiv zarazne bolesti trača i klevete od kur'anske vakcine koju svako od nas treba primiti dragovoljno svojom voljom, za svoj um, za svoje srce, za svoju dušu, za svoju pamet, za svoj jezik, za svoju porodicu i djecu, sa svoj džemat i svoj narod, za svoj uspjeh na ovome i svoj spas na drugome svijetu, a to je vakcina protiv sumnje i nepovjerenja među nama muslimanima, posebnu među nama ulemom, koji snosimo najveću odgovornost za jedinstvo dina i ummeta, ne samo ovdje u Bosni i Hercegovini, već i na Balkanu i u Europi.

Mi ulema moramo prvi primiti kur'ansku vakcinu protiv zarazne bolesti od trača i klevete kako bi od te bolesti sačuvali muslimane koji u nas gledaju kao svoje uzore u vjeri i moralu, ali u na gledaju i kao u svoju sudbinu na ovim prostorima, dakako, sudbinu svog biti ili ne biti.

Draga braćo i sestre, draga braćo muslimani Bošnjaci na cijelom Balkanu, u Europi, Americi, Kanadi i Australiji, rizikujem da me razumije kako god ko hoće, ali imam potreba da vam kažem sa osjećajem odgovornost na koju me obavezuje Menšura reisu-l-ulem: Budite budni i oprezni, budite na vrijeme i pravilno informirani, nemojte dozvoliti da vam tračeri i klevetnjaci zamute mozak i uprljaju dušu, nemojte da vas ni pisani ni elektronski mediji odvedu krivim putem poslije čega nema više povratka na pravi put, provjerite u sebi kome vaša duša može vjerovati i kome se vi možete povjeriti, jer pravog muslimana zmija ne smije ujesti dva puta iz jedne rupe, rekao je između ostalog reisu-l-ulema Cerić.

(VisokoIN/Fena)