Medresa “Osman ef. Redžović”: Najmlađi u porodici sa četiri generacije vakifa

Lemeš Ali imao je 560 dana, odnosno jednu godinu, šest mjeseci i 14 dana kada je 15. ramazana 1440. godine po Hidžri, odnosno 31. maja 2019. godine postao najmlađi vakif Medrese.
Uplatu u Alijevo ime tada su izvršili njegovi roditelji Lemeš Adnan i Almina (rođena Omanović) iz Bogošića, Visoko.

Hidžretsku godinu dana kasnije, Ali je već veliki momak pa je ovog ramazana došao da preuzme svoju vakufnamu.
MARKETING

Ali nije jedini maloljetni vakif Medrese. Prije njega su Planinčić Edin i Nermana među vakife upisali svog sina Aliju, koji je u tom trenutku imao tri godine, osam mjeseci i devet dana.

Posebno je zanimljivo da su, pored Alija, među vakife upisani i njegova majka Almina (sa svojom XVI generacijom maturanata), nana Melisa i dedo Edin, te pranana Emsija i pradedo Mustafa, tako da je Ali predstavnik četvrte generacija vakifa u jednoj porodici.

S obzirom da su svi oni, elhamdulillah, živi i zdravi, nadamo se da ćemo ih jednom sve okupiti i napraviti historijsku fotografiju sa četiri generacije vakifa u jednoj porodici i na jednoj slici.

Molimo Allaha, dž.š., da ukabuli njihov doprinos razvoju Medrese

S obzirom da je vakufnama izdata ranije, Ali je 465. od ukupno 496 vakifa Medrese od osnivanja Medrese do danas.

Promocija novih vakifa očekuje se kada to uvjeti dozvole.