Međunarodni dan mladih u Udruženju “Damar omladine”

Povodom Međunarodnog dana mladih  u organizaciji Omladinske novinske asocijacije i Asocijacije srednjoškolaca BiH  upriličeno je druženje mladih, kao i predstavljanje dosadašnjeg rada Omladinske novinske asocijacije.

U Velikoj sali Općine Visoko 15.08.2012. godine  u 10 sati biti će prezentirani rezultati anketiranja koje je vršeno u mjesecu aprilu ove godine u sklopu projekta “Građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga”.

Udruženje “Damar omladine” poziva načelnika, pomoćnike načelnika,rukovodioce službi,predsjedavajućeg Općinskog vijeća, vijećnike predstavnike klubova stranaka,predstavnike javnih preduzeća, predsjednike mjesnih zajednica , medije kao i sve zainteresovane građane da nam se pridruže u srijedu u Velikoj sali Općine na javnom prezentiranju rezultata anketiranja o zadovoljstvu građana javnim uslugama.

Osim ovog projekta Udruženje “Damar omladine” je uzelo učešće u dvogodišnjem projetu kojeg implementira Agencija za saradnju ,edukaciju i razvoja (ACED) iz Banja Luke a riječ je o projektu koji nosi naziv “Osnaživanje žena u ruralnim sredinama”.

Formiranje radne grupe za FBiH je planirano krajem augusta i početkom septembra mjeseca gdje će se detaljnije znati o načinu implementacije projekta na području FBiH.

Udruženje “Damar omladine” ima i nešto za naše mališane iz Vrtića a to je izlet na Vrelo Bosne i Pionirsku dolinu u sklopu projekta “Eko vrtić” koje Damar implementira od marta ove godine” – istakao je predsjednik Udruženja “Damar omladine” Edin Islamović.

(VisokoIN)