Migranti čekaju u redu na obrok, uslovi u kampu Lipa sve gori

Pet međunarodnih humanitarnih organizacija zabrinute su zbog neizvjesnih uslova kojima su izloženi migranti i tražioci azila u kampu Lipa kod Bihaća, te su poručile da se tim ljudima odmah mora pronaći alternativno rješenje. Istovremeno, migranti u navedenom kampu su suočeni sa sve lošijim uslovima iz dana u dan.

“S obilnim, snježnim padavinama i temperaturom ispod nule, oko 500 ljudi koji se trenutno nalaze na lokaciji bivše Lipe u bezbjednosnoj su opasnosti, uključujući i zdravstvene, te rizike koji podrazumijevaju zaštitu”, navedeno je u izjavi.

Izjavu su potpisali Danski savjet za izbjeglice (DRC), UNHCR, Međunarodna organizacija za migracije /IOM/, te organizacije “Spasimo djecu” i “Ljekari bez granica”.

Poručili su da strukture koje još postoje na lokaciji Lipa nisu sigurne, kao i da postoji opasnost od njihovog urušavanja dok snijeg i dalje pada.

“Zbog nepostojanja grijanja na lokaciji, ozbiljni zdravstveni problemi, poput hipotermije, već su zabilježeni kod osoba koja se nalaze u kampu. Uprkos naporima humanitarnih aktera da im pruže hitnu pomoć, životi tih ljudi su u direktnoj opasnosti”, navedeno je u izjavi.

Međunarodne humanitarne organizacije su navele da su mjesecima upozoravale na rizike kojima će biti izloženi migranti i tražioci azila ukoliko se ne pronađu adekvatna rješenja za njihov smještaj, kao i na neodrživost šatorskog kampa Lipa tokom zime.

Međunarodne organizacije su istakle da, uprkos njihovim zajedničkim naporima i spremnosti da odmah podrže bilo koje održivo alternativno rješenje, vlasti do sada nisu predložile nijedno rješenje, privremenog ili nekog drugog karaktera.

Poručili su da se alternativno rješenje mora odmah pronaći, a do vlasti je da se osigura minimalna zaštita onima koji se nalaze izvan prihvatnih centara u sve težim zimskim uslovima.

“To uključuje osobe koje se nalaze na lokaciji Lipa, ali i oko 2.000 drugih lica u stanju potrebe, prisiljenih da pokušaju preživjeti u napuštenim zgradama i improvizovanim kampovima. Ako se ne postupi što hitnije, životi tih ljudi će biti ugroženi”, upozorilo je pet međunarodnih organizacija.

Ove organizacije su ponovile spremnost da podrže napore vlasti u pronalaženju bezbjednih alternativnih rješenja koja omogućavaju zaštitu da bi se hitno organizovalo pružanje pomoći.