Ministarstvo: Pronaći rješenje za otpuštene vojnike OS BiH

Ministarstvo odbrane BiH (MOBiH) je stava da ne postoji ni minimalan nivo usklađenosti između entitetskih organa u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH u vezi s reguliranjem statusa otpuštenih vojnika OSBiH.

U ovoj fazi Ministarstvo odbrane BiH konstatira da je potrebno nastaviti aktivnosti na približavanju stavova da bi se došlo do optimalnog rješenja.

Ministarstvo odbrane BiH je, kao koordinator aktivnosti na pripremi izmjena i dopuna Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, na sastanku 4. aprila zadužilo sve nadležne institucije da do 10. aprila dostave prijedlog mogućeg rješenja za implementaciju zaključka 5. sjednice Vijeća ministara BiH, da bi se zakazao drugi radni sastanak predstavnika nadležnih državnih i entitetskih institucija u vezi s tim pitanjem.

Zaključci sa sastanka, kako se dodaje u saopćenju, obavezali su predstavnike entitetskih vlada i entitetskih penzionih fondova da Ministarstvu odbrane BiH dostave svoje prijedloge za izmjenu Zakona o službi u Oružanim snagama. Do 10. aprila Ministarstvu odbrane su dostavljeni zaključci Vlade Federacije BiH od 5. aprila, dopis Ministarstva rada i boračko- invalidske zaštite Vlade RS-a od 9. aprila i dopis Federalnog zavoda za PIO od 5. aprila.

Vlada Federacije BiH nije dostavila konkretne prijedloge za izmjene i dopune Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, već je svojim zaključkom podržala zaključke Vijeća ministara BiH u vezi s rješavanjem problema ostvarivanja prava na prijevremenu penziju otpuštenih vojnika.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Vlade RS-a ostalo je pri stavu koji je prezentiran na sastanku u Ministarstvu odbrane, da treba staviti van snage Zakon o službi u Oružanim snagama BiH, u dijelu kojim se ustanovljava pravo na povoljnije penzioniranje otpuštenih vojnika, s obzirom na to da je to u suprotnosti s entitetskim propisom.

Federalni fond PIO predložio je da se u izmjene i dopune Zakona o službi u Oružanim snagama BiH ugradi odredba o obavezi Vijeća ministara BiH da donese odluku o visini isplatnog koeficijenta, dok od Fonda PiO Republike Srpske Ministarstvo odbrane BiH nije dobilo prijedloge, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću MOBiH.

(VisokoIN/Fena)