da block

Na Sarajevski aerodrom 15. aprila slijeće Antonov

da block

Avion tipa “Antonov”, jedan od najvećih transportnih aviona na svijetu, sletit će na Međunarodni aerodrom Sarajevo kako bi dopremio vozila i teret za trupe iz Ujedinjenog Kraljevstva koje učestvuju u vježbi EUFOR-a “Brzi odgovor 2013”.

Ovaj golemi avion, koji može prevoziti i do 80 tona tereta, je jedinstveno sredstvo koje omogućava brže raspoređivanje trupa i tereta. Dolazak aviona je u 08 sati, a odlazak u 11.30 sati.

U sklopu ove vježbe EUFOR-a predviđen je i Dan za visoke zvanice (DVD) u kasarni “Zaim Imamović” u Pazariću

Vježba “Brzi odgovor 2013” održat će se od 15. do 28. aprila 2013. godine i njome će se demonstrirati sposobnost EUFOR-a da uspješno aktivira, brzo rasporedi i integrira čete koje su u stanju pripravnosti u okviru naših rezervnih snaga stacioniranih van Bosne i Hercegovine (BiH).

Ovogodišnje raspoređivanje dvije čete lake pješadije, jedne iz Velike Britanije i jedne iz Mađarske, rezultirat će porastom broja vojnika u BiH pod kontrolom EUFOR-a za oko 300.

Iz ovoga je jasno da je EUFOR zadržao sposobnost da podrži mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini.

Pripadnici OS BiH bit će angažirani tokom faze izvođenja vježbe s ciljem dalje profesionalne obuke i unapređivanja međunarodne interoperabilnosti. U ovom periodu doći će do primjetnog povećanja pokreta trupa na raznim lokacijama u BiH.

Raspoređivanje trupa započet će 15. aprila kada čete iz sastava rezervnih snaga budu krenule iz svojih baza prema BiH i isturenom zbornom mjestu u bazi “Butmir”, a završit će se 17. aprila.

Prvi dio faze uvježbavanja i obuke odigrat će se od 18. do 20. aprila u bazi “Butmir” i obližnjoj kasarni “Rajlovac” u Sarajevu. Drugi dio faze uvježbavanja i obuke, u kojem će učestvovati i jedna četa i pridodani elementi iz sastava OS BiH, počet će 20. aprila.

Ova faza će se odigrati u Kalinoviku i Pazariću, a između ostalog će se sastojati i od demonstracije kombiniranih vojnih operacija za visoke zvanice koja će se održati u kasarni “Zaim Imamović” u Pazariću, 25. aprila ove godine. Vježba će se završiti 27. aprila.

EUFOR smatra važnim objasniti javnosti da ovaj porast vojnih aktivnosti nije ništa zbog čega treba brinuti, jer se radi o rutinskoj vojnoj vježbi.

Neophodno je da EUFOR zadrži sposobnost da izvršava svoje ključne vojne zadatke, kako bi se očuvalo sigurno i stabilno okruženje u BiH.

Profesionalizam i sposobnost OS BiH je nešto čima se Bosna i Hercegovina može ponositi, a njihovi vojnici stiču neophodan nivo profesionalizma za uspješnu euro-atlantsku integraciju, saopćio je Ured za odnose s javnošću EUFOR-a.

(VisokoIN/Fena)