Na zeničkom Uinverzitetu ostalo slobodnih mjesta

Na fakultetima zeničkog Univerziteta,na prvi upisni rok od planiranih 1385, prijavilo se 788 kandidata.  Slobodnih je ostalo 597 mjesta. Plan upisa u cjelosti je ostvaren samo na Fakultetu za metalurgiju i materijale gdje se prijavilo planiranih 90 kandidata.

Na Ekonomskom fakultetu od planiranih 250 prijavilo se tek 69 kandidata a na Pravnom 101 od planiranih 240. Na Mašinskom fakultetu slobodno je 121-dno mjesto, na Pedagoškom 13, na Zdravstvenom 11 a na Islamskom pedagoškom fakultetu 50 mjesta. Na odsjecima Politehničkog fakulteta upražnjeno je još 67 mjesta.

(VisokoIN)