da block

Načelnicu Općine Visoko Amru Babić posjetili predstavnici kompanije Prevent

da block

Danas, 07.03.2013.godine načelnicu Općine Visoko Amru Babić posjetili su predstavnici kompanije Prevent Leathera, direktor gospodin Kemal Hadžić i tehnički direktor Jasmin Mehić. Tema današnjeg sastanka bila je aktuelna problematika odlaganja otpada , te zajedničke aktivnosti i napori na rješavanju ovog problema.

Također, načelnica je postavila pitanje zbog čega je u predhodnom periodu došlo do smanjivanja broja uposlenih radnika. Predstavnici Preventa odgovorili su da je razlog smanjivanja broja uposlenih, smanjenje obima posla i pad narudžbi kupaca.

U nastavku je razgovarano i o mogućnostima proširenja kapaciteta Prevent-grupacije u Visokom u narednom periodu.

OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO
Amra Babić, s.r.

(VisokoIN)