Najviša isplaćena neto plata u JP “Visoko Ekoenergija” 2.564KM, JKP “Visoko” već plaća penale EBRD u iznosu od 75.375,44 KM

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Najviša isplećena neto plaća u 2018.godini:
2.564,00 KM – JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko
2.319,00 KM -JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko
1.675,00 KM -JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko

Općinski odbor „Naša stranka“ Visoko, na sastanku održanom 30.05.2019.godine razmatrao je i predloženu 10. tačku dnevnog reda za 30. Sjednicu Općinskog vijeća Visoko zakazanu na dan, 31.05.2019.godine:
-Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća u 2018. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2019. godinu,
Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2018. godini:
-JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko
-JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko
– JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko.
Nakon uvida u dostavljeni materijal i analizom, ustanovljeno je da dobit navedenih javnih preduzeća nije dovoljna i ne opravdava rad odgovornih lica, izuzev JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko.

Rast prihoda u visini od 0,55 % na godišnjem nivou za JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko je minoran, a plaćanje penala od strane JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko u iznosu od 75.375,44 KM na neiskorištena kreditna sredstva od strane EBRD-a, a zatim povećanje cijena komunalnih usluga je neprihvatljiv.

Nakon završene rasprave, članovi Općinskog odbora „Naša stranka“ Visoko su jednoglasno odlučili da se ne glasa pozitivno za dostavljene Izvještaje.

(Naša stranka Visoko)TOP VIJESTI

Više vijesti