Nakon još jedne pauze na zahtjev SDS-a poslanici nastavili rad

Poslanik SDS-a Borislav Bojić je tokom rasprave o Prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o Sudu BiH, ponovno zatražio pauzu i odgovor od Kolegija koje je predstavnicima udruženja koji su se okupili ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH odobrio ulazak u restoran u zgradi.

“Ne znam, možda će doći i u ovu salu. Sve je moguće. Mislim da se pod ovom vrstom pritisaka ne može održavati sjednica”, kazao je Bojić, tražeći odgovor od Kolegija ko je odobrio ulazak ili eventualno organizovao ovu vrstu protesta pred zgradom “suprotno zakonu”.

Predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Milorad Živković je kazao da je, nakon prve pauze koja je tražena, napravljen kratki sastanak te da je on tražio od sekretara Zajedničke službe informaciju o događaju.

“Dobio sam obavijest od direktorice Službe za zajedničke poslove institucija BiH koja je upućena Kolegiju da je danas oko 10.30 sati ispred zgrade PSBiH došlo do okupljanja građana iz više udruženja čiji bi predstavnici željeli da ih prime na razgovor predsjedavajući Predstavničkog doma ili jedan od zamjenika predsjedavajućeg”, kazao je Živković.

Radi se o predstavnicima Udruženja “Pravda za mir”, Udruženja “Žene žrtve rata”, Udruženja logoraša BiH, Udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva, Udruženja Kantonalni savez logoraša Sarajevo, Udruženje Pokret “Majke enklava Srebrenica i Žepa”.

“Jedan od zamjenika predsjedavajućeg im je poslao poruku da sa savjetnikom mogu da razgovaraju ako žele, oni su to odbili. Ostali članovi Kolegija nisu imali danas mogućnost da se sastanu s njima. Smatrali smo da zahtjev koji dođe na ovaj način i samo na nekoliko sati pred održavanje sjednice nije na adekvatan način upućen.

Kolegij, odnosno kao predsjedavajući sam uputio direktorici pismo u kome kažem da će ovaj zahtjev biti razmatran na nekoj od sjednica Kolegija, kao što se dosad radilo”, kazao je Živković, dodajući da on nema nikakvu informaciju da je neko došao u restoran.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Denis Bećirović je kazao da je predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Predstavničkog doma došao zahtjev da prime predstavnike šest udruženja.

“Ja sam se naspram tog zahtjeva očitovao na način da sam rekao da sam spreman i s ostalim kolegama da primim po jednog predstavnika tih udruženja, spreman sam i sam da razgovaram i saslušam te ljude.

Nakon toga sam dobio informaciju da šest predstavnika žele da razgovaraju i danas planiramo pauzu između 14 i 15 sati. Zakazao sam sastanak s njima da saslušam te ljude kao zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma. To je ono što sam rekao našim službama. Kako su one odradile tehnički dio posla, to je na njima”, kazao je Bećirović.

Prema tome, dodao je, ne vidim da u tome ima išta sporno, a pogotovo ne vidim da ima ikakve prijetnje za nečiju sigurnost.

Nakon okončanja pauze, nastavljena je rasprava o Prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o Sudu BiH.

(VisokoIN/Fena)